U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Digitaal Decennium 2030: voorlopig akkoord tussen Raad en EP

14 juli 2022 - door Ute De Meyer

De Raad en het Europees Parlement bereikten een voorlopig politiek akkoord over het beleidsprogramma 2030 ‘Traject naar het digitale decennium’. Hiermee wil de EU digitale transformatie tot stand brengen in 4 verschillende richtingen namelijk bij burgers, de publieke sector, infrastructuren en bedrijven. 

  • De tekst voorziet meer duidelijkheid over verschillende definities van de doelstellingen.
  • De digitale transformatie zal gemonitord worden door DESI.
  • Het akkoord zal spoedig worden goedgekeurd door de Raad en de plenaire vergadering van het Parlement.
Digitaal Decennium 2030: voorlopig akkoord tussen Raad en EP

Hoewel de tekst van het voorlopige akkoord nog niet beschikbaar is, deelt de Raad in een persbericht mee dat het akkoord verschillende definities van de algemene doelstellingen van het programma heeft verduidelijkt. Ook wordt er meer duidelijkheid gegeven aan het concept ‘meerlandenprojecten’. Dit zijn grootschalige projecten waarbij EU-, nationale en particuliere middelen worden gebundeld om vooruitgang te boeken waar een individuele lidstaat niet toe in staat zou zijn.  

Er wordt verwacht van de lidstaten dat zij nationale trajecten en routekaarten opstellen om de digitale veranderingen in goede banen te leiden. Via een mechanisme zullen zij ook kunnen samenwerken met de Commissie. Aan de hand van de index van de digitale economie en samenleving (DESI) zal de digitale transformatie worden gemonitord. De Commissie zal op haar beurt via een jaarverslag de stand van zaken evalueren. Tot slot is er in 2026 een evaluatie van de doelstellingen voorzien.

Achtergrond

In het ‘digitale kompas’ formuleerde de Commissie een visie, doelstellingen en maatregelen voor een succesvolle digitale transformatie van de EU tegen 2030. Voor de verwezenlijking en uitvoering ervan, publiceerde de Commissie vervolgens op 15 september 2021 een voorstel voor een besluit tot vaststelling van het beleidsprogramma 2030 “Traject naar het digitale decennium”. Met het ‘Traject naar het digitale decennium’ wil de Commissie ervoor zorgen dat de EU de concrete streefcijfers (van het digitale kompas) behaalt tegen 2030. Wat de concrete streefcijfers zijn, lees je in dit overzichtsartikel
 

Lees hier het persbericht.
Van zodra de voorlopige overeenkomst beschikbaar is, wordt deze op de website geplaatst.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons