U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Transport

De inspanningen van de Europese Unie op vlak van transport moeten ervoor zorgen dat de Europese economie op wieltjes draait. De Europese Unie streeft naar een efficiënt, veilig, gegarandeerd en duurzaam vervoer, een voorwaarde voor een concurrerende industrie die banen en welvaart schept. Vandaag staat het Europese transport voor enkele grote uitdagingen: de overbelasting van het wegennet, de afhankelijkheid van olie, de uitstoot van broeikasgassen, een gebrekkige infrastructuur in sommige gebieden en meer concurrentie voor de vervoerssector van buitenaf.

Transport is een beleidsdomein waarvoor de EU een gedeelde bevoegdheid heeft samen met de lidstaten. 
 

2017 CEF Transport SESAR call

Icon CALL 2017 CEF Transport SESAR call

Deadline:

De call is bedoeld om de luchtverkeersleiding te verbeteren.

Lees meer
H2020 - Unmanned and autonomous survey activities at sea ( MG-BG-01-2018)

Icon CALL H2020 - Unmanned and autonomous survey activities at sea ( MG-BG-01-2018)

Deadline:

Het opmeten van de zeebodem is een zeer dure activiteit die typisch bemande onderzoeksschepen nodig heeft met gespecialiseerd materiaal. Recente ontwikkelingen in autonome technologie hebben het...

Lees meer
H2020 - Support for dissemination events in the field of Transport Research

Icon CALL H2020 - Support for dissemination events in the field of Transport Research

Deadline:

Een integraal aspect van het transport-onderdeel in Horizon 2020 is om grote strategische evenementen te organiseren. De Transport Research Arena Conferenties en Aereodays zijn een voorbeeld van...

Lees meer
H2020 - Demographic change and participation of women in transport (MG-4-3-2018)

Icon CALL H2020 - Demographic change and participation of women in transport (MG-4-3-2018)

Deadline:

Enkel een gedesaggregeerde analyse van leiden tot tevredenheid bij alle burgers, door te zorgen voor een zo groot mogelijke integratie van alle delen van de samenleving. De maatschappij bestaat...

Lees meer
H2020 - Building Open Science platforms in transport research ( MG-4-2-2018)

Icon CALL H2020 - Building Open Science platforms in transport research ( MG-4-2-2018)

Deadline:

De snelle ontwikkeling van digitale technologieën en nieuwe samenwerkingsinstrumenten zijn de basis van een steeds verder gaande transformatie en het openen van wetenschap en onderzoek, ook wel...

Lees meer
H2020 - New regulatory frameworks to enable effective deployment of emerging technologies and business/operating models for all transport modes (MG-4-1-2018)

Icon CALL H2020 - New regulatory frameworks to enable effective deployment of emerging technologies and business/operating models for all transport modes (MG-4-1-2018)

Deadline:

Nieuwe vormen van gedeelde mobiliteit, geautomatiseerde voertuigtechnologie in alle transportvormen en innovatieve concepten zoals Mobiliteit als Dienst (Mobility as a Service) moeten vaak...

Lees meer
H2020 - Driver behaviour and acceptance of connected, cooperative and automated transport (MG-3-3-2018)

Icon CALL H2020 - Driver behaviour and acceptance of connected, cooperative and automated transport (MG-3-3-2018)

Deadline:

Hedendaagse voertuigen zijn steeds meer verbonden, samenwerkend en geautomatiseerd. Er duiken steeds meer vraagtekens op over de rol van de 'chauffeur' in zo'n voertuigen. Mens-machine interactie...

Lees meer
H2020 - The Autonomous Ship

Icon CALL H2020 - The Autonomous Ship

Deadline:

Digitalisatie en autonomie zullen disruptieve veranderingen veroorzaken bij transport over water, wat voor competitieve voordelen kan zorgen voor Europese bedrijven zoals betere geïntegreerde...

Lees meer
H2020 - Multidisciplinary and collaborative aircraft design tools and processes (MG-3-1-2018)

Icon CALL H2020 - Multidisciplinary and collaborative aircraft design tools and processes (MG-3-1-2018)

Deadline:

De hoge ontwikkelingskost en risico's van nieuwe vliegtuigen leidde tot nieuwe bevoorradingsketens, gedreven door internationale risico-delende partnerschappen. Het transformeren van potentiële...

Lees meer
H2020 - Innovative technologies for improving aviation safety and certification in icing conditions (InCo flagship) (MG-2-5-2018)

Icon CALL H2020 - Innovative technologies for improving aviation safety and certification in icing conditions (InCo flagship) (MG-2-5-2018)

Deadline:

Deze actie maakt deel uit van the Aviation International Cooperation Flagship genaamd "veiligere en groenere luchtvaart in een kleinere wereld". Luchtvaart wordt steeds meer internationaal. Het...

Lees meer
H2020 - Coordinating national efforts in modernizing transport infrastructure and provide innovative mobility services (MG-2-4-2018)

Icon CALL H2020 - Coordinating national efforts in modernizing transport infrastructure and provide innovative mobility services (MG-2-4-2018)

Deadline:

De Europese transportinfrastructuur moet mee evolueren met de veranderende mobiliteitsnoden en de aspiraties van mensen en bedrijven om de impact van infrastructuur op de omgeving te beperken. Er...

Lees meer
H2020 - Airworthiness of mass-market drones (MG-2-3-2018)

Icon CALL H2020 - Airworthiness of mass-market drones (MG-2-3-2018)

Deadline:

Incidenten met drones worden meestal veroorzaakt door de technische problemen en niet door de fout van de persoon die het bestuurd. Er moeten dus deftige regels komen om te bepalen of een drone...

Lees meer
H2020 - Marine Accident Response

Icon CALL H2020 - Marine Accident Response

Deadline:

Bij een marine ongeval kunnen de juiste acties het aantal slachtoffers of de schade aan het milieu serieus beperken. Dit is zeker het geval bij grote passagiersschepen. Deze call wil oplossingen...

Lees meer
H2020 - Human Factors in Transport Safety (MG-2-1-2018)

Icon CALL H2020 - Human Factors in Transport Safety (MG-2-1-2018)

Deadline:

Menselijke factoren zijn de grootste oorzaak van ongevallen in alle transportvormen. Verbeterde technische ondersteuning en automatisatie zouden de manier waarop mensen omgaan met voertuigen...

Lees meer
Voortgangsrapport wegvervoersvoorstellen

Icon NIEUWS Voortgangsrapport wegvervoersvoorstellen

05 december 2017 - door Simon De Wachter

Tijdens de transportraad op 5 december hebben de ministers beslist dat er reeds aanzienlijke vooruitgang werd geboekt met betrekking tot verschillende aspecten van de wegvervoervoorstellen. Toch...

Lees meer
H2020: LC-MG-1-4-2018: Hardening vehicle environmental protection systems against tampering

Icon CALL H2020: LC-MG-1-4-2018: Hardening vehicle environmental protection systems against tampering

Deadline:

Er worden verschillende systemen gebruikt in de autosector om een voertuig meer kracht te geven. Hierdoor gaat die vaak ook meer uitstoten. Er bestaan verschillende doe het zelf oplossingen en...

Lees meer

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Wegbeprijzing (eerste mobiliteitspakket)

De herziening van de Eurovignetrichtlijn gaat naar een volgende fase in het Europees besluitvormingsproces. Op 29 januari vinden de eerste interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) tussen de Raad en het Europees Parlement plaats over het dossier rond kilometerheffing.

Lees meer

Gecombineerd vervoer (tweede mobiliteitspakket)

De herziening van de richtlijn voor gecombineerd vervoer wordt ingetrokken door de nieuwe Europese Commissie onder leiding van Ursula Von der Leyen. De Europese Commissie zal een nieuw voorstel voor gecombineerd vervoer lanceren in het kader van de European Green Deal. Dat nieuwe voorstel mogen we volgens de roadmap verwachten in 2021.

Lees meer

Transport

Het Directoraat-generaal Mobiliteit en vervoer (DG MOVE) is verantwoordelijk voor het EU-beleid inzake transport. Adina Vălean is de Europese Commissaris bevoegd voor dit thema. Het Uitvoerend Agentschap voor innovatie en netwerken (INEA) beheert de subsidies voor investeringen in het Europese infrastructuurnetwerk (TEN-T) onder Connecting Europe Facility.

In het Europees Parlement bespreken de Europarlementsleden zaken met betrekking tot onderzoek en innovatie in de commissie vervoer en toerisme.

De lidstaten komen samen in de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE) om zaken met betrekking tot onderzoek en innovatie te behandelen.

Volg ons