U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > programma >

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren evenals het verwezenlijken van prioriteiten van de 

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

 

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Begunstigden

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

EIT HEI Initiative Innovation Capacity Building for Higher Education (EIT- European Institute for Higher Education)

Het EIT (European Institute of Innovation and Technology) versterkt het vermogen van Europa om te innoveren door oplossingen aan te dragen voor dringende mondiale uitdagingen en door ondernemerstalent te koesteren. Op die manier streeft ze duurzame groei en en het creëren van extra banen voor geschoolde werknemers in Europa na.

Lees meer

Social and affordable housing district demonstrator (IA)

Om een brede implementatie van deze wijkrenovaties te ondersteunen, moet een industriële stedelijke symbiose worden bevorderd tussen de meest relevante partners die betrokken zijn bij de bouw en renovatie van sociale woonvoorzieningen.

Lees meer

Sustainable, secure and competitive energy supply

Onder deze oproep vallen projecten die gericht zijn op een duurzame, veilige en concurrerende energievoorziening. In overeenstemming met de werkingssfeer van cluster 5 omvat dit activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie; energiesystemen, -netwerken en -opslag; alsmede koolstofafvang, -benutting en -opslag.

Lees meer

Call WORLD LEADING DATA AND COMPUTING TECHNOLOGIES 2022 (HORIZON-CL4-2022-DATA-01)

Een wereldwijd aantrekkelijke, veilige en dynamische data-agile economie, door het ontwikkelen en mogelijk maken van de invoering van de volgende generatie computer- en datatechnologieën en -infrastructuren (met inbegrip van ruimte-infrastructuur en -data), het mogelijk maken van de Europese interne markt voor data met de bijbehorende dataruimten en een betrouwbaar ecosysteem voor kunstmatige i

Lees meer

Call - A HUMAN-CENTRED AND ETHICAL DEVELOPMENT OF DIGITAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 2022

Nu Europa de weg inslaat van herstel naar een groenere, digitale en veerkrachtigere economie en samenleving, wordt de noodzaak om vaardigheden, kennis en competenties te verbeteren en aan te passen, des te belangrijker.

Lees meer

Call - STRATEGIC AUTONOMY IN DEVELOPING, DEPLOYING AND USING GLOBAL SPACE-BASED INFRASTRUCTURES, SERVICES, APPLICATIONS AND DATA 2022

Vandaag genieten de EU-burgers van satelliettelevisie, steeds nauwkeuriger wereldwijde navigatiediensten voor alle vervoerswijzen en gebruikers (bv. mobiele telefoons en autonavigatiesystemen), uitgebreide monitoring van de aarde voor land, zee, atmosfeer en klimaatverandering, wereldwijde meteorologische waarnemingen en nauwkeurige cartografieën van een groot aantal variabelen.

Lees meer

Open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data

Vandaag genieten de EU-burgers van satelliettelevisie, steeds nauwkeuriger wereldwijde navigatiediensten voor alle vervoerswijzen en gebruikers (bv. mobiele telefoons en autonavigatiesystemen), uitgebreide monitoring van de aarde voor land, zee, atmosfeer en klimaatverandering, wereldwijde meteorologische waarnemingen en nauwkeurige cartografieën van een groot aantal variabelen.

Lees meer

Call - CLIMATE NEUTRAL, CIRCULAR AND DIGITISED PRODUCTION 2022

De vooruitgang op het gebied van digitale en industriële technologieën, ook in de ruimte, geeft vorm aan alle sectoren van de economie en de samenleving. Zij veranderen de manier waarop de industrie zich ontwikkelt, nieuwe producten en diensten creëert, en zijn van cruciaal belang voor een duurzame toekomst.

Lees meer

Sustainable, secure and competitive energy supply

Deze oproepen is gericht op een duurzame, veilige en concurrerende energie en energievoorziening. Hieronder passen activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie; energiesystemen, -netwerken en -opslag; alsmede afvang, gebruik en opslag van kooldioxide
(CCUS).

Lees meer

Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods

Cluster 5 (Pijler 2: Global Challenges and European Industrial Competitiveness) van Horizon Europe draagt bij aan een klimaatneutraal Europa in 2050. Het cluster heeft als doel om groene en digitale transities te versnellen en daarmee te zorgen voor transformatie van de economie, de industrie en de samenleving.

Lees meer
Volg ons