U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Lobbyen: VLEVA geeft je 4 cruciale fasen en 5 essentiële tips.

29 augustus 2018 - door Stagiair

Is lobby een vies begrip? VLEVA vindt van niet. In besluitvorming is het belangrijk om uw stem te laten horen. Zodat gedragen beslissingen worden genomen op basis van correcte gegevens, rekening houdend met úw ervaring.

Daarom geven we u graag vier cruciale beleidsfasen mee wanneer u uw stempel kan drukken en vijf tips om succesvol te lobbyen.

Placeholder

De vier beleidsfasen en waarom u best dan uw stempel drukt.

1. Bepaal mee de Europese agenda

Groenboek, consultatie, witboek of impactanalyse: dat zijn de eerste stappen in het wetgevende proces. Vind de verantwoordelijke projectmedewerker in de telefoonlijst van de Europese Commissie en neem contact op. Vertel hem waarom uw expertise an offer he can’t refuse is. Verkondig uw heilige woord niet alleen bij het initiatiefnemende Directoraat-Generaal. Maar informeer ook de betrokken DG’s. Want tijdens de Inter-service consultation buigen ook de collega’s van die andere departementen zich over het voorstel.

Maar uw werk start eigenlijk veel vroeger. Namelijk vóór het wetgevende proces: bij het onderhouden van goede contacten met de Europese Commissie. Zodat u zélf aan de basis ligt van een nieuw beleidsvoorstel.

2. Stap naar uw ministers en parlementsleden

De Europese Commissie stuurt haar nieuwe beleidsvoorstel naar het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Dus volgt u het thema best in de parlementaire commissies en de raadsbijeenkomsten. Ga na of er een Belgisch EU-parlementslid betrokken is. En vind de Vlaamse attaché die de raadswerkgroepen bijwoont. Zorg voor kant-en-klare amendementen en concrete voorstellen. Dat maakt hun werk een stuk eenvoudiger.

3. Beslis mee over de uitvoering

Na de besluitvorming volgt de beleidsimplementatie. Anders gezegd: nu beslissen experts over de gedetailleerde uitvoering van de wetgeving. Beter bekend als comitologie. Een topmoment om te lobbyen, want de procedures zijn vaag. De comitologiecomités bestaan uit nationale experts en worden gecoördineerd door de Europese Commissie. De samenstelling van deze comités is jammer genoeg niet publiek. Ontdek de Sherlock Holmes in uzelf en ga op zoek naar de Belgische vertegenwoordiger in het relevante comité. U geeft hem vast nog wat fundamentele tips.

4. Stuur bij tijdens de evaluatie

Het voorstel is wet. Is het spel nu gespeeld? Helemaal niet. Want ook tijdens de evaluatiefase keert u het Europese schip nog. En die evaluatiedatum leest u in de richtlijn of verordening. Markeer hem in uw agenda en leg een lange lijst van implementatieproblemen aan. Dat is uw perfecte voorbereiding voor een nieuw en boeiend lobbyproces.

Vijf tips om succesvol te lobbyen.

1. Organiseer een conferentie in Brussel

Organiseer een evenement om een actueel beleidsthema onder de aandacht te brengen, eventueel in samenwerking met buitenlandse partners of koepelorganisaties. Of samen met vleva. Nodig sprekers uit van het Europees Parlement en de Europese Commissie en laat een expert uit uw organisatie een best practice toelichten. Nodig buitenlandse partners uit, collega's en concurrenten. En sluit de conferentie af met een duidelijke boodschap aan de Europese instellingen. U kunt de conferentie combineren met een bilateraal overleg tussen uw CEO en de experts van de EU-instellingen.

2. Neem contact op met de Europese Commissie

Geen telefoonboek zo helder als dat van de Europese Commissie. U vindt er alle werknemers terug met naam en telefoonnummer. U vormt de e-mailadressen door voornaam.achternaam@ec.europa.eu. Twijfelt u aan het e-mailadres, geslacht van de persoon of nationaliteit, bel dan het algemene nummer 02 299 11 11. In dat telefoonboek staan ook meer dan 5000 Belgen. Schakel hen in om u naar de juiste mensen te leiden. 

Niet het juiste telefoonnummer gevonden? Lees wie u nog kan bellen in deze VLEVA-blog.

Hou zeker ook de conferenties van de Commissie in de gaten en presenteer uzelf als spreker. Hou de evenementenkalender van vorig jaar bij de hand en neem tijdig contact op met de organisatoren. Dat is niet alleen goed voor uw internationale credibility, maar u gooit er ook in Vlaanderen hoge ogen mee.

3. Spreek leden van het Europees Parlement aan

In het Europees Parlement werken 754 mensen die hun zegen geven over voorstellen van de Europese Commissie. Ze worden voortdurend benaderd door lobbyorganisaties. Tussen die 754 volksvertegenwoordigers zitten 12 Vlamingen. Wilt u een wetsvoorstel van de Europese Commissie beïnvloeden, licht dan de Vlaamse leden van de bevoegde commissie in.

Hier vindt u een overzicht van de Vlaamse en bij uitbreiding Belgische MEP’s en kan u zien van welke commissie ze lid zijn.

4. Publiceer een goede praktijk in een Europees magazine

Veel directoraten-generaal van de Europese Commissie hebben een eigen magazine, zoals Panorama, European Network for Rural Development Magazine en Enterprise and Industry Magazine. Het redactieteam is altijd op zoek naar veelbelovende Europeanen, sterke voorbeelden uit de lidstaten en foto's van internationale samenwerkingsprojecten. Help die redacties een handje en lever een kant-en-klaar artikel aan waarin u aangeeft wat Europese overheden en organisaties van ú kunnen leren.

5. Vraag VLEVA om hulp

VLEVA neemt zelf geen standpunten in, maar ondersteunt zijn leden en overheden bij lobbyactiviteiten zodat de juiste informatie op het juiste tijdstip bij de juiste persoon terechtkomt. Meer betrokkenheid bij Europees beleid is ons doel. Onze hulp nodig bij bovenstaande tips?
Geef ons zeker een seintje: info@vleva.eu of 02 737 14 30.

 

In bijlage vindt u twee presentaties terug van organisaties die uitleggen hoe zij te werk gaan tijdens hun lobby-werk.

Hieronder vindt u het videoverslag van het VLEVA-evenement "Het wat en hoe van Europese besluitvorming en lobby". 

Bijlage(n)

Maak een account aan

Volg ons