U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Werk en sociaal beleid: een update

29 oktober 2020 - door Maarten Libeer

 

In dit paraplu-artikel worden de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen periode opgesomd op vlak van werk en sociaal beleid. Drie zaken springen in het oog: 

  • Europees voorstel voor een richtlijn rond een Europees minimumloon.
  • Hervatting van onderhandelingen over de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels
  • Sociale accenten in het Europees werkprogramma

 

Werk en sociaal beleid: een update

1. Voorstel van de Europese Commissie voor een Europees minimumloon

De Europese Commissie heeft na uitgebreide consultaties een richtlijn voorgesteld op ervoor te zorgen dat elke werknemer in de EU een adequaat minimumloon geniet, in lijn met het derde principe van de Europese Pijler van Sociale Rechten. Hoewel elke lidstaat een vorm van minimumloon kent, is dit in bepaalde gevallen veel te laag om te zorgen voor fatsoenlijke levensomstandigheden.  

  • Het gaat niet om een uniform minimumloon voor elke lidstaat.
  • De bedoeling van de richtlijn is om ervoor te zorgen dat het minimumloon van elke lidstaat zowel adequaat is en dat iedereen er door gedekt is. 
  • De richtlijn houdt ook expliciet rekening met de specifieke kenmerken van de nationale stelsels, het subsidiariteitsprincipe en de autonomie van sociale partners.

Lees er meer over in dit VLEVA-artikel.
 

2. Hervatting van de onderhandelingen voor de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels

De onderhandelingen over het dossier van de coördinatie van de sociale zekerheid worden hervat. Dit dossier werd opgestart onder initiatief van toenmalig commissaris voor sociale zaken Marianne Thyssen. Het werd niet afgerond tijdens de legislatuur 2014-2019 en dus werd het meegenomen naar 2019-2024. De pijnpunten zijn nog steeds wat ze toen waren: 

  • Voorafgaande kennisgeving
  • De definitie van pluriactiviteit
  • De export van sociale uitkeringen/voordelen

De onderhandelingen gaan opnieuw van start op 29 oktober en de het Duits Voorzitterschap wil dit dossier nu revitaliseren. 

Alle details over de onderhandelingen lees je hier. 

3. Sociale accenten in het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021

De Europese Unie zet ook in op het sociale plaatje. De Europese pijler van de sociale rechten zal immers het kompas zijn van het herstel van Europa en het beste instrument om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft. De Europese Commissie zal een ambitieus actieplan voorstellen om de volledige uitvoering ervan te waarborgen. Dit plan zal het belangrijkste instrument van de Commissie zijn om bij te dragen aan een sociaal rechtvardige omslag naar een groene en digitale maatschappij. 

Er zal ook een actieplan voor de sociale economie worden voorgesteld om de sociale investeringen te verbeteren, de actoren van de sociale economie en de sociale ondernemingen te ondersteunen bij het opstarten, opschalen, innoveren en creëren van banen.

Alles over het werkprogramma lees je hier. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons