U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Plenaire zitting: Europees Parlement stemt met 490 voor een nieuwe balans tussen werk en privé

05 april 2019 - door Maarten Libeer

De mini-plenaire zitting in het Europees Parlement keurde gisteren het initiatief voor een nieuw evenwicht tussen werk en privé goed met 490 stemmen voor, 82 tegen en 48 onthoudingen.

Kaderend in de context van de Europese Pijler van Sociale rechten, zorgt dit initiatief voor nieuwe minimumvereisten voor alle lidstaten. Zo wordt beoogd om meer vrouwen aan het werk te krijgen en de rol van de vader (of een tweede ouder) te versterken in het gezin.

Hoewel het initiatief voor België niets ingrijpend verandert, is het wel een stap in de goeie richting voor opwaartse sociale convergentie in de hele Europese Unie. Vooral voor burgers uit Oost-Europese landen betekent deze richtlijn veranderingen. Het Parlement ziet het als een goede eerste stap en zeker in het licht van een terughoudende Raad van Ministers tijdens de trialogen. Alle lidstaten moeten aan de nieuwe vereisten voldoen binnen de drie jaar.

Plenaire zitting: Europees Parlement stemt met 490  voor een nieuwe balans tussen werk en privé

Wat houdt het nu weer in? 

  • Het recht op minstens 10 werkdagen betaald vaderschapsverlof/ouderschapsverlof voor een tweede ouder. Dit rond de tijd van geboorte en betaald ten minste op het niveau van het ziekteverlof. 

  • Twee maanden niet-overdraagbaar en betaald ouderschapsverlof. Dit verlof zou een individueel recht moeten zijn en de juiste voorwaarden scheppen voor een meer evenwichtige verdeling van zorgtaken binnen het gezin.

  • De lidstaten zullen een passend niveau van betaling of toelage voor de minimale niet-overdraagbare periode van ouderschapsverlof vaststellen, rekening houdend met het feit dat de opname van ouderschapsverlof vaak resulteert in een verlies van inkomsten voor het gezin en een hoger betaald familie lid (vaak een man).

  • Lidstaten moeten vijf dagen per jaar mantelzorg-verlof aanbieden voor werknemers die persoonlijke zorg verlenen aan een familielid. Dit geldt ook voor de zorg aan een persoon die in hetzelfde huishouden woont en met een ernstige medische aandoening of een aan leeftijd gelinkte beperking kampt.  

Daarnaast moeten werkende ouders en verzorgers een aanpassing van hun werkpatronen kunnen vragen, inclusief door werken op afstand of flexibele planningen. Bij het overwegen van flexibele werkaanvragen mogen werkgevers niet alleen rekening houden met hun eigen middelen en operationele capaciteit, maar ook met de specifieke behoeften van een ouder van kinderen met een handicap en langdurige ziekte en die van alleenstaande ouders.

Als de Raad van Ministers dit initiatief nu ook goedkeurt op de volgende EPSCO-raad, wordt dit officieel Europese wetgeving. 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Evenwicht werk-privé voor werkende ouders

Het Europees Parlement heeft amendementen op het commissievoorstel goedgekeurd. Trialogen kunnen nu van start gaan na de zomervakantie. 

Lees meer
Volg ons