U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Werk en sociaal beleid: ESF+, coördinatie van de sociale zekerheid en het Europees minimumloon

01 februari 2021 - door Maarten Libeer

Het was stil de afgelopen weken op het Europese toneel rond werk en sociaal beleid. Geleidelijk aan beginnen verschillende dossiers weer in een versnelling te geraken. 

  • Er werd een akkoord gevonden voor ESF+ 2021-2027
  • De trilogen over de coördinatie van sociale zekerheidssystemen worden hervat
  • Negen lidstaten samen in de bres tegen een Europees minimumloon
  • Op 3 maart verschijnt het actieplan voor de Sociale Pijler
Werk en sociaal beleid: ESF+, coördinatie van de sociale zekerheid en het Europees minimumloon

Europees Sociaal Fonds+ : 

De Europese onderhandelaars vonden een akkoord over het Europees Sociaal Fonds+ voor 2021. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

  • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
  • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
  • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
  • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

De laatste interinstitutionele bijeenkomst ging vooral over thematische concentraties. De medewetgevers kwamen overeen 25% van het fonds te bestemmen voor sociale inclusie, met een prioriteit voor sociaaleconomisch achtergestelde groepen.

Voorts zijn de medewetgevers overeengekomen ten minste 5% van de middelen te bestemmen voor de bestrijding van kinderarmoede in de landen die het meest door dit verschijnsel worden getroffen. Voor de andere lidstaten zal een passend bedrag moeten worden overeengekomen. In dezelfde geest zullen de lidstaten ook worden verplicht een passend bedrag toe te wijzen voor de tenuitvoerlegging van de Jeugdgarantie.

De Europese Commissie werkt nu aan een verklaring om die 'passende bedragen' te definiëren. 

Ten slotte moet ten minste 0,25% van de middelen worden uitgetrokken voor steun aan het maatschappelijk middenveld en de sociale partners, indien daarom wordt verzocht in de landenaanbevelingen van de Europese Commissie.

ESF+ is een subsidieprogramma in gedeeld beheer, wat wil zeggen dat ook de lidstaten hier veel invulling aangeven. Zodra hier duidelijkheid is over is, informeert VLEVA u zeker opnieuw!

 

Coördinatie van sociale zekerheidssystemen: 

De onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad van de EU over de verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels worden binnenkort weer hervat onder het Portugees voorzitterschap. De Portugezen zijn ook zeer ambitieus en hopen te landen voor de EPSCO-raad van 15 maart. 

Dit willen ze doen door, in tegenstelling tot de Duitsers, een nieuw onderhandelingsmandaat te krijgen van de Raad, zodat het een duidelijk standpunt kan innemen en vooruitgang kan boeken bij de onderhandelingen. Het Duits Voorzitterschap werkte eerder op basis van specifieke punten met de delegaties, maar ook zij konden niet tot een oplossing komen. 

Alles over het initiatief, de struikelblokken en het standpunt van de VLIR hierover, is te vinden op deze pagina. 

 

Europees minimumloon

Negen lidstaten (Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Nederland, Ierland, Polen, Hongarije, Estland en Malta) stuurden een brief naar de Europese Commissie en het Europees voorzitterschap, waarin ze pleiten om de richtlijn inzake passende minimumlonen om te zetten in een aanbeveling. 

Deze lidstaten, zijn van mening dat de richtlijn in haar voorgestelde vorm geen rekening houdt met de verschillende realiteiten in de lidstaten en dringen aan op juridisch advies vanuit de Raad, waarin wordt nagegaan of de Europese Unie de wettelijke bevoegdheid geeft om een dergelijk voorstel tot richtlijn in te dienen. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons