U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Werk en sociaal beleid: een update

30 oktober 2019 - door Maarten Libeer

De recente ontwikkelingen rond werk en sociaal beleid in de maand oktober voor jou op een rijtje.

Volgende zaken springen er uit: 

 • De EPSCO raad van 24 oktober
 • De coördinatie van sociale zekerheidssystemen
 • De eerste ingediende zaken bij de Europese Arbeidsautoriteit
 • Een eerste blik op de plannen van Europese Commissaris voor Jobs Nicolas Schmit
Werk en sociaal beleid: een update

EPSCO - raad

Op de laatste EPSCO-raad van Marianne Thyssen stond heel wat op de planning. Voor België tekende minister Nathalie Muylle present voor haar eerste EPSCO - raad. 

1. Conclusies over the Economy of Wellbeing

Het Finse voorzitterschap stelde in juli haar concept en kader voor van een economy of wellbeingDe EPSCO-raad nam er conclusies over aan. Het concept van de Economy of Wellbeing daagt beleidsmakers uit verder te kijken dan het bbp, dat beperkt is tot het meten van economische prestaties en niet tot het welzijn van mensen.

Volgende zaken dragen daartoe bij: 

 • meer inclusieve sociale bescherming, wat kan leiden tot een hogere bbp-groei
 • verbeterde gendergelijkheid, waardoor het bbp tegen 2050 met 9,6% kan stijgen
 • betere gezondheidszorg, waardoor het aantal mensen dat elk jaar in de EU sterft als gevolg van niet-overdraagbare ziekten verminderd kan worden (550.000 sterfgevallen met als gevolg dat jaarlijks 115 miljard euro aan economisch potentieel verloren gaat)
 • toegankelijker onderwijs en opleiding: schattingen tonen aan dat hoogopgeleide mensen in OESO-landen gemiddeld 6 jaar langer leven dan laagopgeleide mensen

Concreet wil het Finse voorzitterschap dat de Commissie een nieuwe strategie voor de periode na 2020 uitwerkt. Deze strategie moet een langetermijnperspectief hebben en de EU tot "de meest concurrerende, sociaal inclusieve en klimaatneutrale economie ter wereld maken". 

Ook wordt opgeroepen om het sociale aspect verder uit te dragen binnen het Europees Semester. 

Lees de conclusies hier

2. Antidiscriminatie in de EU

Het doel van het debat: op basis van een leidende nota van het voorzitterschap de balans opmaken van de huidige situatie. En uitdagingen en mogelijke manieren identificeren om de strijd van de EU tegen discriminatie buiten het werkveld te bevorderen. Momenteel dekt de EU-wetgeving de vier belangrijkste gronden voor discriminatie - religie of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid - alleen op het gebied van werk en beroep.

De volgende acties of maatregelen werden tijdens het debat benadrukt:

 • verbetering van gegevensverzameling over gevallen van discriminatie
 • versterking van de rechtshandhaving
 • rekening houden met antidiscriminatie in alle EU-beleidsmaatregelen
 • lancering van meer bewustmakingscampagnes
 • tegemoetkomen aan de zorgen van de lidstaten over EU-financiering om discriminatie te voorkomen en te bestrijden

Ook de richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling (equal treatment directive) kwam ter sprake. Deze richtlijn ligt al tien jaar geblokkeerd op de tafel van de raad. 

Alle lidstaten benadrukten hun inspanningen om discriminatie te bestrijden. Ze beklemtoonden ook de kwaliteit van hun nationale wetgeving. Al is er enigszins wel sprake van een split tussen de lidstaten. Een deel van de lidstaten wil de richtlijn afwerken (waaronder België), een ander deel - een aantal Oost-Europese landen - ziet de nationale wetgeving als meer dan adequaat genoeg. Veel lijkt er dus niet te bewegen, aangezien er geen unanimiteit is tussen de lidstaten.

Lees hier het volledige verslag. 

Coördinatie van sociale zekerheidheidsstelsels 

Het zag er even moeilijk uit voor dit dossier, maar ondertussen zijn de onderhandelingen opnieuw opgestart. Europees Commissaris Marianne Thyssen hoopt deze nog af te ronden voor het einde van haar mandaat (ondertussen verschoven naar één december). 

Er is in elk geval een consensus gevonden over het verdere verloop. De onderhandelingen starten waar ze eerder eindigden. Ook de negen landen die een blokkeringsminderheid vormden in maart (waaronder België) hebben zich voorgenomen om tot een akkoord te komen.

Mits enkele aanpassingen:  

 • een eerlijke verdeling van de lasten tussen de lidstaten
 • een evenwicht tussen voordelen en verplichtingen
 • eerlijke regelgeving voor multigeschoolde werknemers, waarbij onnodige administratieve lasten voor bedrijven, werknemers en autoriteiten vermeden worden
 • aandacht voor valse prikkels van fraude en/of misbruik

Concreet kwam het Europees Parlement op 16 oktober overeen om de onderhandelingen weer op te starten. De Raad beslist over het mandaat voor het Finse voorzitterschap op 6 november. De eerste trilogen zullen 11 of 18 november plaatsvinden.

Daar moet er beslist worden over drie hete hangijzers: 

 • Werkloosheidsuitkeringen voor grensarbeiders. Volgens de interimovereenkomst van maart werd de exportduur van sociale uitkeringen voor grensoverschrijdende werknemers verlengd tot 15 maanden. In plaats daarvan zou een mondiaal exportsysteem worden overwogen, waarbij deze periode voor alle mobiele werknemers op minimaal 6 maanden wordt ingesteld.
 • Voorafgaande kennisgeving/notificatie aan de ontvangende autoriteiten tijdens een detachering. Het ingestelde mechanisme (uit de interimovereenkomst van maart) zou volgens sommigen veel detacheringen met zeer korte opzegging kunnen voorkomen.
 • Ook de definitie van pluriactiviteit moet opnieuw bekeken worden . 

Als deze drie zaken opgelost raken, ligt de weg open voor een compromis onder het Finse voorzitterschap. 

Europese Arbeidsautoriteit

Amper twee jaar na het commissievoorstel (op 16 oktober) schoot de Europese Arbeidsautoriteit (European Labour Authority, ELA) uit de startblokken met een eerste raad van bestuur. De Europese vakbondskoepel ETUC (European Trade Union Confederation) diende meteen al een resem zaken in. Lees er alles over

Europees Commissaris voor Jobs: Nicolas Schmit

De opvolger van Marianne Thyssen staat vast en heet Nicolas Schmit. Schmit komt uit Luxemburg en kreeg zijn fiat na de parlementaire hoorzitting. Een verslag

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons