U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Versterking van concurrentievermogen, duurzame banencreatie en sociale rechtvaardigheid in de EU

17 oktober 2018 - door Hanne De Roo

Op 16 oktober 2018 vond de tripartiete sociale top plaats met als hoofdthema "Versterking van het concurrentievermogen, het creëren van duurzame banen en sociale rechtvaardigheid in de Europese Unie".

De discussies waren gestructureerd rond drie subthema's:

  • De digitale revolutie en haar potentieel voor arbeidsmarkten en de economie
  • Implementatie van de Europese pijler van sociale rechten: inventarisatie en vooruitgang
  • Het meerjarig financieel kader 2021-2027 inclusief InvestEU, ESF+ en de verdieping van de EMU.
Versterking van concurrentievermogen, duurzame banencreatie en sociale rechtvaardigheid in de EU

Werkprogramma voor de implementatie van de Europese grondslag voor sociale rechten

De sociale partners (EVV, BusinessEurope, CEEP, UEAPME) kondigden de voorbereiding aan van een gezamenlijk werkprogramma voor de implementatie van de Europese grondslag voor sociale rechten.

Dit gezamenlijke werkprogramma zou in januari moeten worden gepresenteerd, eens de verschillende organisaties de goedkeuring van hun leden hebben gekregen. De belangrijkste thema's zijn:

  • de kwestie van digitalisering,
  • de vaardigheden van werknemers (vaak ongeschikt voor marktbehoeften), en
  • de risico's en psychosociale aspecten op het werk.

Wat skills betreft, riep Christoph Leitl, de voorzitter van Eurochambres, op tot de organisatie van een EU Skills Summit om een actieplan te bespreken voor de korte, middellange en lange termijn.

Europese Arbeidsorganisatie

De Oostenrijkse bondskanselier, Sebastian Kurz, heeft de wens van het voorzitterschap bevestigd om vooruitgang te boeken betreffende de verordening tot oprichting van een Europese arbeidsautoriteit. De bondskanselier zei dat hij hoopt overeenstemming te bereiken op de ministeriële conferentie in december. Over een eventuele algemene oriëntatie werd niet gesproken.

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, betuigde zijn spijt over de opheffing van de ministeriële bijeenkomst van 12 oktober.

Lees het persbericht over de tripartiete sociale top.

Meer informatie over de tripartiete sociale top.

Maak een account aan

Volg ons