U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Drukke agenda voor EPSCO raad vandaag

15 maart 2019 - door Maarten Libeer

Vandaag komen de ministers van werkgelegenheid, sociale zaken, volksgezondheid en consumentenzaken van alle verschillende lidstaten samen in de Raad van Ministers. Deze configuratie staat beter bekend onder de afkorting EPSCO. Het is de eerste keer dat deze EPSCO-raad samenkomt onder het Roemeens voorzitterschap. Het belooft een zeer interessante dag te worden want er staat heel wat relevante punten op het programma. Over veel wetgevende dossiers werd onlangs een akkoord gevonden en ook de landenrapporten in het kader van het Europees Semester werden onlangs gepubliceerd. 
Concreet bestaat de agenda uit de vijf volgende punten: 

Drukke agenda voor EPSCO raad vandaag

1. Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 

Hier worden er geen grote aanpassingen verwacht vanuit de Raad van Ministers aan het voorstel van de Commissie. Er wordt wat gesleuteld aan de criteria voor steun (aantal werknemers wordt naar beneden aangepast en digitalisering en automatisering worden meegerekend als gevolgen van globalisatie). De grootste verandering die er kan plaatsvinden zou vanop het niveau van de staatsleiders komen in de context van het meerjarig financieel kader (MFK). Het Europees Fonds voor aanpassing van de globalisering zou misschien opgenomen worden in het Europees Sociaal Fonds +, maar daarrond is het nog koffiedik kijken. 

2. De sociale dimensie van Europa na 2020

Een rondetafel discussie over het versterken van de sociale dimensie binnen de Europese Unie. Een roep die steeds luider lijkt te klinken. De ministers zullen discussiëren op basis van deze nota. 

3. Europees semester

Nadat de landenspecifieke rapporten werden gepubliceerd op op 27 februari zal de EPSCO raad zijn conclusies over die rapporten op punt stellen en vervolgens aannemen. 

4. Tripartite sociale dialoog

Op 20 maart 2019 vindt de jaarlijkse tripartite sociale dialoog weer plaats. Hier komen de EU-instellingen en de sociale partners op EU-niveau jaarlijks samen om te overleggen over belangrijke evoluties en het beleid. 

Het hoofdthema van de voorjaarsbijeenkomst van de sociale top is "Voor een sterker, verenigd en toekomstgericht Europa".De besprekingen op deze top zullen zich op drie gebieden concentreren:

1. 50 jaar arbeidsmobiliteit - vrij verkeer van werknemers optimaliseren voor een goed functionerende arbeidsmarkt
2. Investeringen  in een diepere en eerlijkere interne markt
3. Voortbouwen op de nieuwe start voor sociale dialoog

5. Vooruitgang over de verschillende wetgevende dossiers

1. Een nieuwe Europese Arbeidsautoriteit om grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren.

2. Een voorstel voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden omdat werknemers recht hebben op meer informatie over de kernelementen van hun arbeidsrelatie.

3. Een voorstel inzake het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers opdat zij gemakkelijker gebruik kunnen maken van regelingen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven.

4. Een voorstel voor modernisering van de EU-regels voor de coördinatie van socialezekerheidsstelsels.

5. Een richtlijn voor de bescherming van werknemers tegen carcinogene of mutagene agentia op het werk.

6. Het voorstel voor een Europese toegankelijkheidswet, die producten en diensten beter toegankelijk zal maken voor personen met een handicap.

Over punt één, twee, drie en vijf is onlangs een akkoord gevonden en wordt een definitieve aanname verwacht in de komende plenaire zittingen van het Europees Parlement. De trialogen over de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels zijn nog steeds bezig maar lijken wat in het slop te zitten.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons