U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De relanceplannen van minister Hilde Crevits

15 december 2020 - door Maarten Libeer

Tijdens de webinar 'Vlaamse Veerkracht' boog de voltallige Vlaamse Regering zich over het relanceplan en hoe dit kadert binnen het Europese herstelplan. Meer daarover vind je hier.

Maar hoe ziet die concrete implementatie van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' er dan precies uit? Dat vertelt minister Hilde Crevits ons voor de beleidsdomeinen Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw: 

 • Investering in opleidingen om loopbanen beter te begeleiden
 • Er zijn 6 sporen om impulsprogramma’s op te zetten voor nieuwe duurzame projecten
 • 37 miljoen euro innovatie- en exportsteun voor Vlaamse land- en tuinbouw
De relanceplannen van minister Hilde Crevits

De coronacrisis hakt zeer hard in op ons economisch weefsel en de arbeidsmarkt. Toch wil Viceminister-president Crevits alle doelstellingen die aan de start van de regeringsperiode afgesproken zijn, blijven aanhouden.

1. Arbeidsmarkt

“2021 wordt het jaar van de opleiding. Er is de afgelopen maanden 4 miljoen euro geïnvesteerd in VDAB om online opleidingen aan te bieden. Nu zijn er zo’n 22.000 tijdelijk werklozen die zo een opleiding volgen.” 

“Samen met viceminister-president Ben Weyts is het partnerschap levenslang leren opgericht om loopbanen nog beter te begeleiden. Daarnaast lanceren we samen met de sociale partners een opleidingsoffensief om te investeren in de loopbanen van mensen en veerkrachtige ondernemingen.” 

2. Economie

Het is niet de bedoeling om allerhande nieuwe instrumenten uit te vinden. De kanalen die vandaag bestaan om ondernemingen te ondersteunen wil de Vlaamse regering versterken. Daarnaast worden er impulsprogramma’s uitgerold om nieuwe duurzame projecten te ondersteunen. 

Er zijn 6 sporen:

 1. We innoveren ons uit de crisis.
  Innoveren in projecten rond duurzaamheid en digitalisering
 2. Productieve investeringen
  1. Investeringen in onderzoeksinfrastructuur
  2. Duurzame en kwalitatieve ruimte om te ondernemen
  3. Bedrijvige en bruisende kernen
 3. Investeren om digitaal aan kop te komen 
  1. imec - Chiplab van de wereld (70 miljoen euro)
  2. smart cities - digitale en klantgerichte lokale overheid
   Oproepen: 20 miljoen euro
  3. digitaal transformatie-offensief in mediasector (10 miljoen euro)
 4. Innovatie-offensief voor duurzame oplossingen 
  1. bio-economie (20 miljoen euro)
  2. water (19 miljoen euro)
  3. waterstof (125 miljoen euro)
  4. energie (3 miljoen euro)
  5. circulair (10 miljoen euro voor bouwsector, 15 miljoen euro elektronica en textiel)
 5. Veerkracht dankzij performante zorgeconomie - 6 miljoen euro
  1. Gepersonaliseerde geneeskunde
  2. regeneratieve geneeskunde
  3. data-gedreven zorg
 6. Brexit-actieplan
  Begeleiden van ondernemingen om zich te heroriënteren en steun om op zoek te gaan naar nieuwe exportmarkten.
  50 miljoen euro via VLAIO, 30 miljoen euro via FIT

3. Land- en tuinbouwsector

De coronacrisis heeft aangetoond dat de Vlaamse land- en tuinbouw veerkrachtig is. De Vlaamse regering voorziet 37 miljoen euro om te investeren in nieuwe teelttechnieken en duurzame export van Vlaamse producten. 

Vragen aan viceminister-president Crevits

Heeft u specifieke plannen om bedrijven te coachen in hun business-model transformatie?

“Absoluut, in Vlaanderen zijn er specifieke programma’s die bedrijven coachen wanneer ze een grote transformatie willen doorgaan. Maar even belangrijk is coaching en opleiding van medewerkers.” 

Hoe gaat dit relanceplan verhelpen dat oudere medewerkers te vroeg naar de uitgang van het bedrijf of de instelling worden geduwd? Of hoe kunnen mensen na de pensioenleeftijd nog aan de slag blijven.

“Op de arbeidsmarkt is het duidelijk dat zestigplussers het moeilijk hebben om een job te vinden. We moeten bedrijven duidelijk maken wat de meerwaarde van zestigplussers is.” 

Iedereen spreekt over de economie, maar er is ook nog ecologie en de mensen. Zijn er plannen om die zaken te laten meetellen in innovatieprojecten?

“We staan voor een grote verandering: vanaf januari 2021 zal bij de beoordeling van een O&O project ook de maatschappelijke valorisatie mee in rekening gebracht worden. Je zal moeten kunnen aantonen op welke wijze je een maatschappelijke meerwaarde wil bieden met jouw innovatieproject.”

Zijn er mogelijkheden voor landbouwers om waterbuffers aan te leggen om droogte tegen te gaan?

“Je krijgt investeringsteun van Vlaanderen als je daarin investeert. Elk jaar zijn er nieuwe ontwikkelingen waardoor je op basis van de vrucht kan irrigeren en dat beter kan monitoren. Die investeringen zorgen ervoor dat je minder schade hebt nadien.”

VLAIO is een van de belangrijkste agentschappen voor het relanceplan. Zullen die een belangrijke rol blijven spelen? 

“We hebben de kaart getrokken van de directe steun aan ondernemers. VLAIO heeft zich dag en nacht ingezet om ervoor te zorgen dat elke ondernemer ontving waar die recht op had. Oproep aan de ondernemers: als je steun aanvraagt, doe dat dan op een correcte wijze. Bij de controle van die dossiers blijkt nog te vaak dat er zaken ontbreken en dat zorgt voor extra werk bij de medewerkers van VLAIO.”
 

Bekijk het deel van minister Crevits tijdens de webinar via deze link.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons