U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De Raad knipt in het Horizon 2020 budget voor 2018

22 september 2017 - door Simon De Wachter

Op 4 september nam de Raad van de Europese Unie haar standpunt aan over het algemene budget van de Europese Unie voor 2018. De Raad stelde voor om het budget voor 2018, dat werd voorgesteld door de Commissie voor Horizon 2020 en Euratom, te verminderen met 504,4 miljoen euro. Directeur-Generaal van DG RTD, Robert-Jan Smits, vraagt uw steun voor onderzoek en innovatie tijdens de onderhandelingen over het budget van 2018.

Terwijl de Raad duidelijk zegt dat de EU-begroting 2018 voornamelijk moet betrekking hebben op groei, werkgelegenheid, veiligheid en migratie, snijdt ze in het budget voor Horizon 2020. De details worden uiteengezet in het standpunt van de Raad dat op 4 september 2017 werd aangenomen.

De voorgestelde bezuinigingen spreken het eerste doel 'het ondersteunen van groei en werkgelegenheid' en zijn wil om 'te concentreren op die gebieden met de hoogste toegevoegde waarde' tegen.

De Raad knipt in het Horizon 2020 budget voor 2018

Brief van Robert-Jan Smits

De bezuinigingen in de vastleggingskredieten zijn van een ongekend niveau. Deze alleen vertegenwoordigen al 40% van de bezuinigingen voorgesteld op de algemene EU-begroting. En dit op een moment dat de Europees onderzoek en innovatie meer dan ooit moet worden versterkt.

Het onlangs gepubliceerde verslag van de onafhankelijke groep op hoog niveau over het maximaliseren van de impact van Europese onderzoeks- & innovatieprogramma's onder voorzitterschap van de heer lamy benadrukt dat horizon lijdt aan 'ernstige onderfinaniering'.

Volgens de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020 zou er 62,4 miljard euro extra nodig zijn voor de jaren 2014-2016 om alle ontvangen voorstellen van hoge kwaliteit te financieren. Bovendien is er overvloedig bewijs van de Europese toegevoegde waarde van Horizon 2020 ten opzichte van wat op nationaal niveau gebeurt: 83% van de door Horizon 2020 gefinancierde projecten zouden niet uitgevoerd zijn zonder steun op EU-niveau.

Robert-Jan Smits, Directeur-Generaal van DG RTD, waarschuwt dat de voorgestelde bezuinigingen op de eerste pijler (ERC, onderzoeksinfrastructuur, FET), de maatschappelijke uitdagingen en de nieuwe begrotingslijn voor het kmo-instrument catastrofaal zouden zijn voor de wetenschappelijke gemeenschap, voor onderzoek en innovatie in Europa en voor de kmo's.

Hij verzoekt uw steun tijdens de komende besprekingen over de begroting van 2018 om ervoor te zorgen dat de belangen van onderzoek en innovatie goed verdedigd zijn aan de onderhandelingstafel.

Volgende stappen

Indien het Europees Parlement uiterlijk op 26 oktober amendementen aanneemt op het standpunt van de Raad, begint op 31 oktober 2017 een 3 weken durende bemiddelingsperiode. Doel van de bemiddeling is dat beide instellingen uiterlijk op 20 november 2017 tot een gezamenlijk standpunt over de begroting voor volgend jaar komen.

Meer informatie

In bijlage vindt u de brief van Robert-Jan Smits, Directeur-Generaal van DG RTD van de Europese Commissie.

Bijlage(n)

Maak een account aan

DOSSIER

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

De Raad en het Europees Parlement hebben een definitief akkoord bereikt over Horizon Europe.

Lees meer
Volg ons