U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De plannen én timing voor de faciliteit van herstel en veerkracht

27 januari 2021 - door Maarten Libeer

De faciliteit voor herstel en veerkracht zal ook in 2021 een belangrijke rol spelen in het Europees beleid. Na een akkoord in de trilogen en de VLEVA-webinar over de Vlaamse vertaling, geven we in dit artikel een nieuwe update. 

 • Op Europees niveau werd een tweede versie van het werkdocument gepresenteerd
 • De timing van de plannen
 • Op Vlaams niveau werden 19 projecten ingediend als Vlaamse input voor het Belgische plan voor herstel en veerkracht (PHV)
 • Vlaanderen kan rekenen op 2,255 miljard van het Belgisch RRF-potje
De plannen én timing voor de faciliteit van herstel en veerkracht

Europees niveau: 

Op Europees niveau werden de onderhandelingen in december afgerond, op basis daarvan heeft de Commissie een tweede versie van het werkdocument gepubliceerd dat de lidstaten richtsnoeren biedt voor herstel- en veerkrachtplannen.

Het nieuwe document wijzigt en vervangt het werkdocument dat op 17 september 2020 door de Commissie is gepubliceerd. Het is gebaseerd op het voorlopige akkoord dat de medewetgevers in december 2020 hebben bereikt en bestaat uit de volgende delen:

 • deel I over de hervormings- en investeringsdoelstellingen
 • deel II over afzonderlijke hervormingen en investeringen
 • deel III over de uitvoering van het plan en de complementariteit met andere EU-programma's
 • deel IV over de verwachte impact van het plan.

Het werkdocument bevat ook een model waarmee de lidstaten hun herstel- en veerkrachtplannen kunnen opstellen. 

Ook wordt de rol van stakeholders opnieuw specifiek vermeld: De lidstaten moeten een samenvatting geven van het raadplegingsproces van lokale en regionale autoriteiten, sociale partners, organisaties van het maatschappelijk middenveld, jongerenorganisaties en andere relevante belanghebbenden voor de voorbereiding en, indien beschikbaar, de uitvoering van het plan.

Het overzicht moet betrekking hebben op de omvang, het type en het tijdschema van de raadplegingsactiviteiten, alsook op de wijze waarop de standpunten van de belanghebbenden in het plan zijn weerspiegeld.

 

Timing:

Een handig overzicht van de timing is te vinden in onderstaande grafiek:


Belgisch/Vlaams niveau: 

Op Belgisch niveau werd een verdeelsleutel gevonden tussen de deelstaten, zoals uitgelegd door Minister-President Jan Jambon in de Commissie Buitenlandse Zaken van het Vlaams Parlement. 

Van de 5,925 miljard euro Europees coronageld gaat 1,25 miljard federale niveau en 2,255 miljard naar Vlaanderen, dat is 48,2 procent. Ook van REACT-EU komt 115 miljoen euro naar Vlaanderen.De Europese financiering vanuit zowel de Europese faciliteit voor herstel en veerkracht als REACT-EU laat de Vlaamse Regering toe om meer dan de helft van het plan Vlaamse Veerkracht te financieren. 

Concreet heeft de Vlaamse Regering 34 fiches opgesteld ter implementatie van het plan Vlaamse Veerkracht. 19 fiches van die 34 fiches (in het vet hieronder) werden ingediend bij het opstellen van het Belgisch plan voor herstel en Veerkracht (FHV), dat nu wordt geoperationaliseerd.

Dat zijn de volgende: 

 • Asbestverwijdering
  422 miljoen euro gecoördineerd door het departement Omgeving

   
 • Fiets-infrastructuur
  400 miljoen euro gecoördineerd door het departement Mobiliteit en Openbare Werken

   
 • Digitale transformatie Vlaams onderwijs
  375 miljoen euro gecoördineerd door het departement Onderwijs en Vorming

   
 • Opleidings- en carrière-offensief
  290 miljoen euro gecoördineerd door het departement Werk en Sociale economie

   
 • Versterken O&O
  280 miljoen euro gecoördineerd door het departement Economie, Wetenschap en Innovatie

   
 • Blue Deal
  343 miljoen euro gecoördineerd door het departement Omgeving

   
 • Investering in verkeersveilige wegen
  200 miljoen euro gecoördineerd door het departement Mobiliteit en Openbare Wegen
   
 • Modal shift water
  164 miljoen euro gecoördineerd door het departement Omgeving
   
 • Welzijnsinfrastructuur
  148 miljoen euro gecoördineerd door het departement Welzijn en Volksgezondheid
   
 • Spending review
  10 miljoen euro gecoördineerd door het departement Financiën en Begroting

   
 • Waterstof-onderzoek
  125 miljoen euro gecoördineerd door het departement Economie, Wetenschap en innovatie

   
 • Vergroening weg-infrastructuur
  120 miljoen euro gecoördineerd door het departement Mobiliteit en Openbare Werken

   
 • Iedereen lokaal digitaal
  120 miljoen euro gecoördineerd door het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken 

   
 • Digitalisering van de Vlaamse Overheid
  116 miljoen euro gecoördineerd door het departement departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

   
 • Culturele infrastructuur
  100 miljoen euro gecoördineerd door het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
   
 • Investeringen in onroerend erfgoed
  100 miljoen euro gecoördineerd door het departement Omgeving
   
 • Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening
  118 miljoen euro gecoördineerd door het departement Omgeving

   
 • Vergroening openbaar vervoer (De Lijn)
  93 miljoen euro gecoördineerd door het departement Mobiliteit en Openbare Werken

   
 • Brexit Actieplan
  83 miljoen euro gecoördineerd door het departement Economie, Wetenschap en innovatie
   
 • Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur
  70 miljoen euro gecoördineerd door het departement departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
   
 • Voorsprongfonds hoger onderwijs
  60 miljoen euro gecoördineerd door het departement Onderwijs en Vorming

   
 • Digitalisering zorgbeleid
  59 miljoen euro gecoördineerd door het departement Welzijn en Volksgezondheid
   
 • Investeren in personen met een handicap
  55 miljoen euro gecoördineerd door het departement Welzijn en Volksgezondheid
   
 • Sportinfrastructuur
  55 miljoen euro gecoördineerd door het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
   
 • Circulaire economie
  55 miljoen euro gecoördineerd door het departement Economie, Wetenschap en innovatie

   
 • Investeringen in groene warmte
  50 miljoen euro gecoördineerd door het departement Omgeving

   
 • Digibanken: 50 miljoen euro gecoördineerd door het departement Economie, Wetenschap en innovatie 
   
 • Digitale vaardigheden
  50 miljoen euro gecoördineerd door het departement Werk en Sociale Economie

   
 • Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector
  50 miljoen euro gecoördineerd door het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

   
 • Armoedebestrijding en wijkverbetering
  32 miljoen euro gecoördineerd door het departement Welzijn en Volksgezondheid
   
 • Versterken mentaal welzijn
  45 miljoen euro gecoördineerd door het departement Welzijn en Volksgezondheid
   
 • Investeringen in de audiovisuele sector
  30 miljoen euro gecoördineerd door het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
   
 • Jongeren-infrastructuur
  30 miljoen euro gecoördineerd door het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
   
 • Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel
  10 miljoen euro gecoördineerd door het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

De projecten in het vet worden potentieel vervat in het Belgisch plan voor herstel en Veerkracht, dat zal worden ingediend bij de Europese Commissie. De Vlaamse Regering focust daarbij vooral op de digitale en groene projecten. 

Alle projecten van de Vlaamse Regering op een rijtje, vind je in dit SERV-advies.  

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons