U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Commissie maakt trekt 1,26 miljard euro uit voor herlancering Europees solidariteitskorps

27 augustus 2018 - door Stagiair

In het kader van het nieuwe MFK heeft de Commissie haar budget voorgesteld voor het Europees solidariteitskorps na 2020. 

Commissie maakt trekt 1,26 miljard euro uit voor herlancering Europees solidariteitskorps

De bedoeling is dat 350 000 jongeren tussen 2021 en 2027 gemeenschappen in nood kunnen helpen door er vrijwillgerswerk, stages of jobs te gaan invullen.

Programma van Europees solidariteitskorps

Het nieuwe programma bouwt verder op vorige resultaten en zal ondermeer volgende zaken omvatten:

  • Vrijwilligerswerk in derde landen: De huidige regeling voor vrijwilligerswerk ter ondersteuning van humanitaire hulporganisaties (EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp) wordt aan het programma toegevoegd. Dit is een aanvulling op de al bestaande structuur van het solidariteitskorps waarbij jongeren alleen of als groep binnen of buiten Europa vrijwilligerswerk, een stage of een job kunnen doen.

  • Gerichte maatregelen: maatregelen van specifieke financiering of activiteiten die het gemakkelijker maken voor kansarme jongeren om deel te nemen aan het Europees Solidariteitskorps.

Reactie van de Commissie op het Europees solidariteitskorps

Commissaris voor Begroting en Personeelszaken, Günther H. Oettinger, licht toe: "Solidariteit is een van de fundamentele waarden van de Europese Unie en het succes van het Europees Solidariteitskorps toont aan dat er een grote behoefte is onder jongeren om deel te nemen aan solidariteitsacties. Daarom hebben we de financiële middelen voor het Europees Solidariteitskorps in de volgende EU-begroting flink verhoogd."

Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, voegt hieraan toe: "Met dit voorstel laat de Europese Commissie opnieuw zien hoezeer zij eraan hecht de solidariteit te versterken en jongeren betere mogelijkheden te geven. We doen er alles aan zodat het Europees Solidariteitskorps kan uitgroeien tot een brede gemeenschap van mensen en organisaties die zowel binnen als buiten Europa mensen in nood willen helpen een veerkrachtige, samenhangende samenleving op te bouwen. Jongeren zullen op hun beurt vaardigheden en nieuwe vriendschappen opdoen en een sterk gevoel ontwikkelen van wat het betekent Europeaan te zijn."

Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, Marianne Thyssen, merkt het volgende op: "Voortbouwend op de ervaring tot nu toe biedt dit voorstel een meer inclusieve en flexibele aanpak en uiteindelijk een grotere keuzevrijheid voor deelnemers, of zij nu als vrijwilliger of beroepsmatig geplaatst willen worden.

Meer info over het nieuwe Europees solidariteitskorps, vindt u op de vragen en antwoorden pagina van de Commissie.

Wil je deelnemen? Alle info op de website van het Europees solidariteitskorps.

Maak een account aan

Volg ons