U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Akkoord over Europese Arbeidsautoriteit

18 februari 2019 - door Maarten Libeer

Er is een akkoord bereikt tussen het Europees Parlement en de Raad van Ministers over het oprichten van een Europese Arbeidsautoriteit, een initiatief van Marianne Thyssen. In de context van de Europese pijler van sociale rechten draait dit initiatief rond samenwerking tussen de lidstaten op vlak van grensoverschrijdende arbeid met als doel om meer coördinatie en zekerheid te bieden. Nu de er in de Raad van Ministers een akkoord is, moet het Europees Parlement het nog bekrachtigen in de parlementaire commissie en tenslotte ten laatste in de plenaire zitting van april, wil dit afgerond worden voor de Europese verkiezingen van mei. 

Akkoord over Europese Arbeidsautoriteit

Wat is de arbeidsautoriteit:

De Europese arbeidsautoriteit zal drie taken uitoefenen:

  • Toegang faciliteren tot het weten van de rechten en plichten van werkgevers - en nemers wanneer er sprake is van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit
  • Coördinatie van de lidstaten rond de toepassing van het relevant EU-recht en samenwerking om zwartwerk tegen te gaan
  • Een mediërende rol spelen in geval van grensoverschrijdende disputen

Precieze akkoord

De lidstaten hebben besloten om om het interinstitutioneel akkoord met het Europees Parlement te tekenen.  Het laatste heikele punt was wat de verdeling van bevoegdheden zou zijn tussen de twee medewetgevers over de locatie van die arbeidsautoriteit. Uiteindelijk is overeengekomen om een gezamenlijke verklaring te tekenen en de definitieve beslissing zo voorlopig af te wenden. Hoewel op deze manier het Europees Parlement formeel geen zeggingschap meer krijgt over de locatie van de zetel, staat in die verklaring wel dat het Parlement garanties krijgt dat ze toch een stem zal hebben over de uiteindelijke locatie. 

Tot die beslissing definitief wordt genomen, zal de Arbeidsautoriteit van start gaan in de bureaus van de Commissie, zodat de opstart ook niet oneindig wordt uitgesteld. Letland, Slovakije en Cyprus hebben al hun kandidatuur ingediend.

Verdere stappen

Nu het door de lidstaten goedgekeurd is in COREPERII, moet het Europees Parlement het ook nog officieel bekrachtigen. De volgende stap in dit proces is een stemming in de commissie werkgelegenheid en sociale zaken (in principe voorzien voor morgen, 19 februari) en uiteindelijk de stemming in de plenaire zitting van april. Op die manier kan dit dossier nog afgerond worden voor de Europese verkiezingen van mei. 

Communicatie van de Europese Commissie
​​​​​Communicatie van de Raad van Ministers
 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons