U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Werkbaar werk - Opleidingen in de dienstencheque- en gezinszorgsector

Deadline

Code

505

Inleiding

Met het lanceren van deze oproep willen we organisaties uit de dienstenchequesector en de erkende dienstencheque-ondernemingen uit de gezinszorg ondersteunen en versterken om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Het doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen ter bevordering van werkbaar werk in de bedrijven van deze sectoren in Vlaanderen.

Doelstellingen

Deze oproep stimuleert het financieren van opleidingen ter bevordering van werkbaar werk voor dienstenchequewerknemers (over huishoudhulpen en leidinggevenden) van bedrijven en organisaties uit de hierboven vermelde sectoren met vestiging(en) in het Vlaams Gewest.

Budget

Het oproepbudget voor deze oproep bedraagt 1.575.000,00 EUR waarvan 630.000,00 EUR ESF en 945.000,00 EUR Vlaamse cofinancieringsmiddelen.

Het aantal ingediende dienstencheques op jaarbasis (2019), is een weerspiegeling van het aantal gewerkte uren en dus ook van de grootte-orde van het aantal werknemers per PC. Op basis van deze gegevens werd de verhouding van het aantal ingediende dienstencheques tussen beide vastgesteld op 6% voor de Gezinszorg (PC 318) en 94% voor de private dienstenchequebedrijven (PC 322.01).

Deze verhouding wordt als volgt doorgetrokken naar het toe te wijzen budget.

Er is per project een maximale subsidie voorzien van 1.480.500 EUR voor de sectorale vormingsfondsen van PC 322.01 met volgende verdeling

 • Maximaal 592.200 EUR ESF
 • Maximaal 888.300 EUR VCF

Er is per project een maximale subsidie voorzien van 94.500 EUR voor de sectorale vormingsfondsen va PC 318.met volgende verdeling

 • Maximaal 37.800 EUR ESF
 • Maximaal 56.700 EUR VCF

Er is een maximale subsidie voorzien van 160.000 EUR per project indien een projectvoorstel wordt ingediend door een individueel bedrijf uit de dienstenchequesector of door een de erkende dienstencheque-onderneming uit de gezinszorg met volgende verdeling:

 • Maximaal 64.000 EUR ESF
 • Maximaal 96.000 EUR VCF

De promotor moet een minimale eigen cofinanciering voorzien van 50% van de totale subsidiabele kosten.

Begunstigden

Met deze oproep richten we ons op alle organisaties uit de dienstenchequesector en op de erkende dienstencheque-ondernemingen uit de gezinszorg (zowel grote organisaties als KMO’s) alsook het sectoraal vormingsfonds van de dienstencheques en het opleidingsinstituut voor de social profit om als promotor een project in te dienen.

Uitgesloten van deelname zijn de opleidingsverstrekkers behoudens het sectoraal vormingsfonds van de dienstencheques en het opleidingsinstituut voor de social profit. Ook overheidsadministraties en – diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau komen niet in aanmerking voor deze oproep.

Info & contact

Alle info vind je hier en voor vragen kan je terecht bij: 

Monique De Smedt

T: 02 553 10 61

E: monique.desmedt@vlaanderen.be

Anke De Craemer

T: 02 552 83 24

E: anke.decraemer@vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Type projecten

Werkingskosten

Europese partners nodig?

Neen

 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Lees meer
Volg ons