U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Opleidingen Telewerk

Deadline

Code

533

Inleiding

Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen die bijdragen aan duurzaam en werkbaar telewerken in ondernemingen in Vlaanderen.

Doelstellingen

In deze oproep kunnen opleidingen gefinancierd worden voor werknemers van bedrijven en organisaties met vestiging(en) in het Vlaamse Gewest.

Budget

Er is een maximale subsidie voorzien van 80.000 EUR Europese middelen per project met volgende verdeling:
• Maximaal 80.000 EUR ESF

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een kleine onderneming en 50% voor een middelgrote of grote onderneming.

Begunstigden

Deze oproep richt zich op:
• Kleine en middelgrote onderneming (KMO)1, zowel uit profit als social profit
• Grote ondernemingen uit zowel profit als social profit

Uitgesloten van deelname zijn:
• Opleidingsverstrekkers
• Overheidsadministraties en – diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau (zie 2.1.)
• Promotoren aan wie reeds subsidies werden toegewezen in kader van oproep 473 en 522 ‘‘Opleidingen 21ste-eeuwse vaardigheden in ondernemingen’ binnen het ‘ESF-programma prioriteit 2 2014-2020, kunnen niet meer kandideren als promotor of partner binnen deze oproep, dit geldt evenzo voor verbonden en partnerondernemingen (zie ‘definities en begrippen’).

Info & contact

Op 4 maart organiseert ESF een infosessie over deze oproep. Schrijf hier in. 

Tom De Bruyn

T: 02/552 83 06

E: tom.debruyn.wse@vlaanderen.be

Simon Swennen

T: 02/552 83 38

E: simon.swennen@vlaanderen.be

Alle info op deze pagina. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Type projecten

Werkingskosten

Europese partners nodig?

Neen

 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Lees meer
Volg ons