U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ESF - Haalbaarheidsadviezen Ondernemerschap

Deadline

Code

(oproep 438)

Doelstellingen

Met de oproep worden kandidaat-ondernemers in Vlaanderen ondersteund en begeleid naar ondernemerschap. Meer specifiek gaat het om het ondersteunen van kandidaat-ondernemers in de vorm van trajectbegeleiding bij de opmaak van een ondernemingsplan en het onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid van hun ondernemersidee dat resulteert in een haalbaarheidsadvies voor de kandidaat-ondernemer.

De opdracht heeft als doelstelling om kandidaat-ondernemers te ondersteunen met een gerichte maatregel tot het voorzien van begeleiding, advies en informatie bij de opmaak van een ondernemingsplan en het beoordelen van de (financiële) haalbaarheid van hun ondernemersidee.

De bedoeling is om 1000 begeleidingen van kandidaat-ondernemers te voorzien op een periode van twee jaar, waarbij bijzondere aandacht moet zijn voor inclusief ondernemerschap en het doelgroepenbeleid. Projecten onderscheiden zich expliciet van het bestaande aanbod voor prestarters, in het bijzonder de trajecten van ‘Maak Werk van je Zaak’ en het door VLAIO gefinancierde aanbod ten aanzien van prestarters.

Budget

De maximale subsidie bedraagt 1.000.000 euro waarvan 400.000 ESF en 600.000 VCF.

Begunstigden

Elke organisatie met ervaring op het vlak van begeleiding naar ondernemerschap kan intekenen op deze oproep. De promotor moet samen met eventuele partners een aanbod formuleren over de volledige regio in Vlaanderen.

Info & contact

Via de online ESF-applicatie kan je als promotor een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen en het opmaken van een begroting.

Een projectvoorstel indienen kan tot en met dinsdag 31 juli 2018. Het goedgekeurde project zal van start gaan op 1 oktober 2018. De begeleiding loopt tot 30 september 2020.

Op 21 juni wordt er een infosessie georganiseerd in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel van 14u30 tot 16u. Inschrijven kan je via deze website.

 

Lees de volledige call.

 

Meer informatie.

 

Heeft u vragen? Contacteer

 

Niet gevonden wat u zoekt? Vind hier andere calls.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Type projecten

Werkingskosten

Europese partners nodig?

Neen

 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Lees meer
Volg ons