U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Versterkt Streekbeleid – indieningsperiode 3

Deadline

Doelstellingen

De ESF oproep Versterkt Streekbeleid wil een nieuw elan geven aan het streekbeleid in Vlaanderen. De nieuwe samenwerkingsverbanden streekbeleid zullen de sociaaleconomische uitdagingen van streken in Vlaanderen op termijn vertalen naar een gedragen en actiegericht beleid.

Na de tweede indieningsperiode werden 11 samenwerkingsverbanden voor sociaaleconomische ontwikkeling goedgekeurd. Met de derde indieningsperiode willen we de dekkingsgraad in Vlaanderen verruimen. Tot 31 maart kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden een project indienen. Voor elke streek kan slechts één projectvoorstel ingediend worden. Steden en gemeenten kunnen slechts éénmaal deelnemen aan een samenwerkingsverband. 

Budget

Er zijn voor een periode van drie jaar 15 miljoen euro middelen voorzien, waarvan minimaal 50% lokale financiering en maximaal 50% Vlaamse cofinanciering.

Begunstigden

De oproep richt zich naar een breed partnerschap van steden en gemeenten die een partnerschap opzetten om de streekvisie op te bouwen en te concretiseren.

De samenwerkingsverbanden streekbeleid doen dit in overleg en betrokkenheid met de sociale partners en de provincies en alle andere relevante actoren op het terrein.

Info & contact

Meer informatie: http://www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/oproep-versterkt-streekbeleid-…

Uw contactpersonen:

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons