U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Laatste ontwikkelingen in Cohesiebeleid 2021-2027

23 juli 2020 - door Simon De Coster

VLEVA maakt voor u een overzicht van de laatste ontwikkelingen rond het toekomstige cohesiebeleid

  • Cohesietrilogen kunnen hervat worden
  • Vooral nieuwe maatregelen om cohesiebeleid crisisproof te maken
  • Raad wil bepaalde COVID-19-gerelateerde steun retroactief maken
Laatste ontwikkelingen in Cohesiebeleid 2021-2027

Nu de lidstaten een nieuw MFK afgeklopt hebben, is de laatste rechte lijn naar de nieuwe programmaperiode ingezet. De tijd begint dan ook te dringen voor de onderhandelingen rond het nieuwe cohesiebeleid. We maken een overzicht van de laatste ontwikkelingen.

EFRO en Cohesiefonds

De onderhandelingen over deze fondsen lopen al een tijdje. Eind vorig jaar werden een aantal blokken van de verordeningen afgeklopt. Maar door de aanslepende MFK onderhandelingen ging het Europees Parlement op de rem staan. 

Toen de Commissie in mei een nieuw MFK voorstelde, deed ze daarnaast ook nog enkele amendementen voor de cohesieverordeningen. Daarmee wilde de Commissie het cohesiebeleid crisisproof maken: meer flexibiliteit tussen fondsen, ervoor zorgen dat lidstaten snel kunnen optreden bij een crisis, en meer nadruk op zorg. Daarnaast wordt er ook extra tijd voorzien om de projecten van deze programmaperiode af te ronden.

Dat zorgde ervoor dat de Raad opnieuw intern tot een onderhandelingspositie moest werken komen rond deze aangepaste teksten. Ondertussen kwam de Raad over een akkoord tot de aangepaste tekst. Daarmee kan ze nu naar het Europees Parlement om met hen te onderhandelen.

Voornaamste resultaat hieruit is dat de Raad de 'economische ontwikkeling van cultuur en toerisme' toevoegt aan de scope van EFRO. Daarnaast zou de Commissie in uitzonderlijke gevallen (zoals bepaald in het Stabiliteits- en Groeipact) in crisistijd via uitvoeringsbesluiten bepaalde maatregelen kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld het verhogen van co-financiering. Zo kan de Commissie sneller ingrijpen.

Het geamendeerd voorstel van de Commissie, en het compromisvoorstel van de Raad kan u in bijlage terug vinden.

React-EU

Naast het vernieuwd MFK voorstel kwam de Commissie in mei ook met een nieuw herstelplan. Onderdeel van dat herstelplan was React-EU. Dit initiatief bouwt verder op de maatregelen die de Commissie eerder al nam in het licht van de coronacrisis (CRII en CRII+), en breidt de reikwijdte uit tot groene, digitale en groeibevorderende investeringen.

Dat zal gebeuren door een financiële top-up van de traditionele cohesie programma's. De Commissie wilde hiervoor een budget van 55 miljard euro voorzien, maar de lidstaten kwamen uiteindelijk €47,5 miljard overeen. Deze middelen worden verdeeld tussen lidstaten op basis van hun welvaart en de socio-economische gevolgen van de crisis. De middelen worden geïmplementeerd met een pre-financiering van 50% om snel voldoende liquiditeit te voorzien. De bijkomende middelen kunnen ook door het EU budget gefinancierd worden.

De middelen moeten vooral aangewend worden om

  • de economieën van lidstaten duurzamer en resistenter te maken
  • de capaciteit voor crisisrespons in de zorg uit te breiden
  • infrastructuur te versterken voor basisdiensten voor burgers
  • crisismaatregelen te nemen om bestaande jobs te behouden en nieuwe jobs te creëren

Ook hierover klopte de Raad deze week een eigen onderhandelingspositie af. Die wijkt slechts minimaal af van het voorstel van de Commissie. De Raad voegde voornamelijk het principe van retroactiviteit toe voor één van de doelstellingen. Acties onder thematische doelstelling “Bevordering van crisisherstel in het kader van de COVID-19-pandemie en voorbereiding van een groen digitaal en veerkrachtig herstel van de economie” zouden al in aanmerking komen vanaf 1 februari 2020. 

Daarmee ligt de weg open naar trilogen met het Europees Parlement, die in september van start zouden gaan. De volledige onderhandelingspositie vindt u in bijlage terug. De Commissie somde haar voorstellen bovendien overzichtelijk op in dit document.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons