U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Cohesieonderhandelingen on hold tot eind februari

31 januari 2020 - door Simon De Coster

De onderhandelingen over het nieuwe cohesiebeleid lagen min of meer op schema. Het Europees Parlement gaat nu op de rem staan.

  • Politieke onderhandelingen gestaakt tot eind februari
  • Parlement wacht op nieuwe impuls MFK
  • REGI vraagt overgangsmaatregelen voor 2021
Cohesieonderhandelingen on hold tot eind februari

Ambitieuzer MFK nodig

Op dinsdag 21 januari sprak nieuw Commissaris voor Cohesie Elisa Ferreira voor de eerste keer de REGI-commissie in het parlement toe. Daar liet voorzitter Younous Omarjee weten dat de coördinatoren die ochtend beslisten alle politieke onderhandelingen met de Raad over het cohesiebeleid te bevriezen.

Reden daarvoor is het nieuwe MFK. Dat is volgens Omarjee niet ambitieus genoeg. Bovendien zijn er teveel besparingen op het budget voor cohesie.

Daarnaast vinden de volksvertegenwoordigers dat het onderhandelingsdocument van het MFK bepaalde artikels bevat die daar niet thuis horen. Het gaan dan om specifieke artikels uit de cohesie-verordeningen. Door hen in de MFK nego-box te plaatsen, maken ze geen deel meer uit van de cohesietrilogen. De REGI-commissie kan daarover dus niet meer mee onderhandelen. Op die manier wordt het parlement enigszins buitenspel gezet, meent Omarjee.

Overgangsmaatregelen

Omarjee vroeg Commissaris Ferreira ook overgangsmaatregelen voor de structuurfondsen in 2021. Indien de MFK onderhandelingen niet tijdig afgerond worden, zal de nieuwe programmaperiode niet tijdig starten. In dat geval zijn zo’n overgangsmaatregelen om 2021 te overbruggen.

Charles Michel kondigde deze week wel een extra top aan in februari, die volledig gewijd zal zijn aan het MFK. De Europees president hoopt daar een akkoord te vinden, maar het is hoogst onzeker of dat ook effectief zal lukken.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons