U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

REACT-EU: Crisisherstel in de context van COVID-19 - Groene transitie

Deadline

Inleiding

REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) is een financiële top-up van de traditionele cohesieprogramma’s in de nasleep van de coronacrisis. Deze middelen moeten gebruikt worden om concrete acties te ondersteunen ter bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en de sociale gevolgen daarvan. Vlaanderen heeft volgende thematische doelstellingen geformuleerd:

 1. Digitale transitie
 2. Groene transitie
 3. Innovatieve transitie

Doelstellingen

Deze oproep focust op de thematische doelstelling ‘groene transitie’.

Binnen deze oproep wordt de focus gelegd op het faciliteren van zowel de opwekking van groene warmte en recuperatie van restwarmte, als op het transport van deze warmte met organisatie-overschrijdende warmtenetten.

EFRO-projecten kunnen bijvoorbeeld inspelen op:

Nuttige groene warmte

 • Nieuwe nuttige-groenewarmte-installaties met een bruto thermisch vermogen van meer dan 300 kWth (of een uitbreiding van meer dan 300 kWth)
 • Een aangesloten stadsverwarming of –koeling die gevoed wordt door ten minste 50% hernieuwbare energiebronnen, 50% restwarmte of 50% uit een combinatie van beide.

Benutting van restwarmte

 • Nieuwe of vernieuwde installaties
 • Een aangesloten stadsverwarming of –koeling die gevoed wordt door ten minste 50% hernieuwbare energiebronnen, 50% restwarmte of 50% van een combinatie van beide.
 • Een Organic-Rankine-Cycle-installatie met een elektrisch vermogen van minstens 300 kWe.
 • Installaties waarvoor geen steun voor de productie van nuttige groene warmte (zie hierboven) werd toegekend of kan worden toegekend.

Warmtenetten

Investeringen in energie-efficiënte warmtenetten. Dit zijn warmtenetten die gebruik maken van minstens:

 • 50% warmte uit hernieuwbare energiebronnen;
 • 50% restwarmte; ▪ 50% uit een combinatie uit beide.

Productie (en injectie) van biomethaan

 • Nieuwe of vernieuwde installaties
 • Installatie voor de productie en injectie van biomethaan in het aardgasdistributienet of vervoernet
 • Installaties voor de productie van biomethaan voor de toepassing als biobrandstof

Budget

Voor deze oproep is een budget van €5,7 miljoen voorzien, met een mogelijk co-financieringspercentage van 100%.

Begunstigden

Deze oproep is gesloten en is voorbehouden aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vindt u in de oproepfiche in bijlage. Indien u bijkomende vragen heeft, kan u contact opnemen met de relevante contactpersonen vermeld op pagina 9 van de oproepfiche.

 • Voor deze oproep is een vooraanmelding vereist. Die moet ten laatste op 11 juni ingediend worden bij VLAIO via hartwig.moyaert@vlaio.be

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EFRO

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’ 
 • via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) draagt bij aan het wegnemen van regionale verschillen in de Europese Unie en het verkleinen van de achterstand van minder ontwikkelde regio’s. Dit doet het fonds door het bevorderen van innovatie en slimme economische transformatie: de digitale transitie en de transitie naar een koolstofneutrale economie. Ook heeft EFRO als doel het vergroten van de mobiliteit binnen Europa en een socialer en inclusiever Europa.

Type projecten

focus op investering, beperkt werking: activiteiten voor toegepast onderzoek en innovatie; investeringen in toegang tot diensten; apparatuur, software en immateriële activa, netwerken, samenwerking, uitwisseling van ervaringen en activiteiten waarbij innovatieclusters betrokken zijn, onder meer tussen bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheidsinstanties; informatie, communicatie en studies.

Europese partners nodig?

Neen

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Cohesiebeleid

Info & contact

Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie

David Grzegorzewski

david.grzegorzewski@vlaio.be

02 553 39 96

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Erik De Gendt

erik.degendt@vlaio.be

02 553 37 22

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s’

Philippe Rousseau

philippe.rousseau@vlaio.be

02 553 37 07

Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie

Stefaan Pennewaert

stefaan.pennewaert@vlaio.be

02 553 37 25

Bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling

Ahmed Abdelhakim

ahmed.abdelhakim@vlaio.be

02 553 37 04

Provinciale contactpunten

Antwerpen - EFRO Vlaanderen

Anneke Van den aker

Anneke.vandenaker@provincieantwerpen.be

03 240 66 03

Antwerpen - EFRO Interreg

Hanne Witters

hanne.witters@provincieantwerpen.be

03 240 58 22

Antwerpen - EFRO Vlaanderen-Nederland

Kathleen Mostien

Kathleen.Mostien@provincieantwerpen.be

T 032405619

Oost-Vlaanderen EFRO 

Hannah Decavel

hannah.decavel@oost-vlaanderen.be

09 267 86 37

Vlaams-Brabant EFRO

Toon Boeckx

toon.boeckx@vlaamsbrabant.be

0474 94 63 81

Limburg EFRO

Frank Sioen

frank.sioen@limburg.be

011 23 74 32

West-Vlaanderen EFRO

Julie Sap

julie.sap@west-vlaanderen.be

 

Stedelijk contactpunt EFRO - Antwerpen Wim Blommaart wim.blommaart@stad.antwerpen.be 03 338 61 28
Stedelijk contactpunt EFRO - Gent Heidi Tency heidi.tency@stad.gent.be 09 266 56 57

 

Lees meer
Volg ons