U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement neemt standpunt in over artificiële intelligentie

21 oktober 2020 - door Simon De Wachter

Het Europees Parlement zit niet stil met betrekking tot artificiële intelligentie. Het parlement kwam tot een gezamenlijke visie over AI, meer specifiek over:

  • Ethische aspecten
  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Intellectuele eigendomsrechten

Lees hier een verslag van de werkzaamheden van het Europees Parlement.

Europees Parlement neemt standpunt in over artificiële intelligentie

Artificiële intelligentie

Tijdens de plenaire vergadering van 20 oktober keurde het Europees Parlement maar liefst drie verslagen over AI goed, die eerder al binnen de commissie juridische zaken (JURI) waren aangenomen. 

Rapporteur Ibán García Del Blanco (S&D) was verantwoordelijk voor het legislatieve verslag over de ethische aspecten van AI. Het verslag roept de Europese Commissie op om een nieuw wettelijk kader voor te stellen met betrekking tot de ethische principes voor de ontwikkeling en het gebruik van AI, robotica en gerelateerde technologieën in de EU. Technologieën met een hoog risico moeten een externe en objectieve ex ante evaluatie ondergaan. Het verslag stelt voor om een uitgebreide lijst op te stellen van sectoren en toepassingen met een hoog risico.

Het legislatieve verslag van rapporteur Axel Voss (EPP) pleit voor een verplicht aansprakelijkheidsregime voor technologieën met een hoog risico en compensatiemaatregelen in geval van schade. Hierdoor zouden de operatoren verplicht worden om een verzekering af te sluiten. 

Ten slotte vraagt het niet-legislatieve verslag van rapporteur Stéphane Séjourné (Renew Europe) om een impactstudie naar intellectuele eigendomsrechten in de context van AI. Verder stelt het verslag voor om een onderscheid te maken tussen producties die enerzijds geholpen worden door AI en anderzijds volledig gemaakt worden door AI.

Deze verslagen dienen ter inspiratie van de wetgevende voorstellen rond AI die de Europese Commissie naar verwachting in 2021 zal lanceren

Meer informatie

De verslagen kan je hieronder raadplegen:

Persbericht Europees Parlement

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons