U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Digital transformation (Digital Europe Programme)

Deadline

Code

DIGITAL-2021-TRUST-01

Inleiding

Dit is een oproep tot het indienen van voorstellen voor EU-subsidies voor acties op het gebied van versterking van het vertrouwen in digitale transformatie in het kader van het programma Digitaal Europa (DIGITAL).

Het programma Digitaal Europa zal de kritieke digitale capaciteiten van de EU versterken door zich te richten op de sleutelgebieden van kunstmatige intelligentie (AI), cyberbeveiliging, geavanceerde informatica gegevensinfrastructuur, governance en verwerking, de inzet van deze technologieën en het optimale gebruik ervan voor kritieke sectoren zoals energie, klimaatverandering en milieu productie, landbouw en gezondheid.
Het programma Digitaal Europa is van strategisch belang voor de ondersteuning van de digitale transformatie van de industriële ecosystemen van de EU. Het is gericht op bijscholing om arbeidskrachten voor deze geavanceerde digitale technologieën. Het ondersteunt ook de particuliere sector, het midden- en kleinbedrijf (kmo) en de overheid bij hun digitale transformatie met een versterkt netwerk van Europese digitale innovatiecentra (EDIH). Het programma Digitaal Europa programma zal het economisch herstel versnellen en de digitale transformatie
van Europa.

Doelstellingen

In de periode 2021-2022 is een van de prioriteiten van het programma Digitaal Europa het versnellen van het optimale gebruik van technologieën". In het kader van "versnelde optimale benutting van technologieën", zal de uitrol en het optimale gebruik van digitale capaciteiten worden toegespitst op prioritaire gebieden zoals de ondersteuning van de Green Deal, het KMO en overheidsinstanties bij hun digitale
transformatie.
Deze oproep heeft betrekking op de nationale en multinationale hubs van het Europees Waarnemingscentrum voor digitale media (EDMO), Safer multinationale hubs, Veiliger internet, e-justitiecommunicatie via online gegevensuitwisseling (e-CODEX) en het digitale productpaspoort als thema's van de uitnodiging die vallen onder de prioriteit "Versnellen van Optimaal gebruik van technologieën.

Deze oproep omvat volgende deeloproepen:

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 37 000 000

Begunstigden

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Info & contact

Alle info over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Nationaal contactpunt

NCP Flanders

Marie Timmermann

marie.timmermann@fwo.be

+32 2 550 15 59

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Digital Europe

Inleiding

Het programma Digitaal Europa heeft als doel om de digitale transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving in de EU te ondersteunen en te versnellen. Dit door middel van de grootschalige uitrol, het verder verspreiden en grootschalig gebruik van digitale technologieën. Hierbij hoort ook het bevorderen van de toegang tot digitale technologieën en de digitale transformatie van deze technologieën.

Digitaal Europa wil bereiken dat onderzoeksresultaten op het gebied van digitale technologieën daadwerkelijk worden omgezet in producten die op de markt komen. Speciale aandacht is er voor het midden- en kleinbedrijf. Ook zal het programma Europese Digitale Innovatiehubs opzetten, die bedrijven kunnen helpen om beter om te gaan met digitale uitdagingen.

Doelstellingen

Het Digital Europe programma is gericht op het opbouwen van de strategische digitale capaciteiten van de EU en de vereenvoudiging van de brede toepassing van digitale technologieën.

Het doel van het programma is om het concurrentievermogen van Europa in de wereldwijde digitale economie te verbeteren en technologische soevereiniteit te verhogen. Het doet dit door nieuwe digitale technologieën in te zetten en capaciteit op te bouwen, om de digitale transformatie te ondersteunen die hoogwaardige openbare diensten garandeert ten voordele van de maatschappij en bedrijven.

Welke soort acties:

Het programma investeert in vijf onderdelen: 

 • Supercomputers

De activiteiten in deze pijler moeten zorgen voor een concurrentiële positie van Europa op vlak van rekenkracht en de nodige know-how om dit te laten opnemen door economie en industrie. Deelname aan deze pijler kan voor een sterk toegenomen rekenkracht zorgen die onmogelijk op Vlaams niveau kan bereikt worden. Daarnaast zorgt deelname in deze projecten voor een uitwisseling aan expertise.

 • Artificiële Intelligentie, data en cloud

Deze pijler zal infrastructuur, begeleiding en uitrol opzetten inzake data en artificiële intelligentie. Het bestaat zo uit het opzetten van de Cloud Federation, Data Ruimten, (Data) Incubatoren, een AI on Demand Platform en Testing & Experimentation Facilities.

 • Cybersecurity 

Binnen deze pijler wordt een Quantum beveiligd communicatie systeem uitgerold, ondersteuning geboden voor de uitvoering van de NIS wetgeving en testing en certificatiecapaciteiten opgezet. Daarbij zijn er ook werkpakketten gericht op de opname van innovatieve toepassingen door marktspelers en de gezondheidssector.

 • Geavanceerde digitale vaardigheden 

Pijler 4 richt zich niet op een bepaalde technologie maar zal zich focussen op de opzet van opleidingen in volgende technologieën: data, AI, Blockchain, cybersecurity, HPC, quantum. Deze kunnen naarmate het programma vordert nog aangepast worden. Ongeveer 80% van het budget van deze pijler zal gaan naar de ontwikkeling van grensoverschrijdende masterprogramma’s. Daarnaast zijn er ook acties gericht op arbeidsbemiddeling, kortdurende opleidingen en het digitaliseren van het onderwijs.

 • Breed gebruik van digitale technologieën in de economie en de samenleving, onder meer via digitale innovatiehubs.

Pijler 5 richt zich volledig om verticale projecten die gebruik maken van een combinatie van de 3 sleuteltechnologieën van het Digital Europe programma (supercomputing, cybersecurity en artificiële intelligentie). Centraal hierin is het netwerk van European Digital Innovation Hubs (EDIH) dat bedrijven (in het bijzonder kmo’s) en publieke administraties zullen begeleiden in hun digitale transformatie.

 

 

Bekijk hier een korte video over Digital Europe

Budget

Budget 2021-2027: 7,5 miljard euro 

Cofinancieringspercentage: Tussen 50% en 100%

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Horizon Europe 
 • Connecting Europe Facility 
 • Digital Education Action Plan
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie

Info & contact

Vlaams contactpunt 
Marie Timmermann
E. Marie.Timmermann@fwo.be

Vragen over acties rond supercomputing 
Geert Van Grootel
E. geert.vangrootel@vlaanderen.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons