U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Vrijwilligerswerk voor jongeren - projecten in andere EU-landen

19 februari 2021 - door Maarten Libeer

De Europese Commissie vraagt jouw mening over ‘Vrijwilligerswerk voor jongeren – projecten in andere EU-landen’. Met jouw feedback wordt rekening gehouden bij de verdere ontwikkeling en afstemming van het initiatief!

Momenteel is er een voorstel voor een aanbeveling in het domein OJCS (i.e. onderwijs, jeugdzaken, cultuur, media, communicatie en sport) van de Raad. Het betreft meer specifiek de domeinen jeugdzaken en sport. Er zijn aanbevelingen voor de EU-landen om het jongeren makkelijker te maken om deel te nemen aan vrijwilligersprojecten in de hele EU. Dit kan onder andere via het EU programma Europees Solidariteitskorps.

Het Europees Solidariteitskorps biedt aan jongeren de financiering en steun om deel te nemen aan projecten die ten goede komen aan gemeenschappen in het buitenland of in eigen land. Op deze manier kan je leerrijke ervaring opdoen, jouw steentje bijdragen tot verandering en uiteraard ook belangrijke vaardigheden opdoen!

De update die momenteel voorligt wil ervoor zorgen dat er gewerkt wordt aan administratieve, juridische en financiële belemmeringen voor jongeren. Men wil ook voor duidelijke verwachtingen zorgen bij de organisaties met projecten in verschillende landen en het is de bedoeling om de organisaties bij te staan bij de ontwikkeling van capaciteit om veilige, hoogwaardige activiteiten met echte educatieve waarde te bieden. Dit zorgt voor een win-win situatie: jij helpt de wereld verbeteren en de wereld helpt jou groeien op zoveel levensgebieden.

Spreekt dit je aan? Aarzel geen seconde en laat jouw stem tot 10 maart 2021 horen als jongere! De Europese Commissie houdt een periode van vier weken vrij om feedback[1] te ontvangen en uiteraard is feedback van jongeren zeer welkom!

Vrijwilligerswerk voor jongeren - projecten in andere EU-landen

Maak een account aan

Volg ons