U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Partnership for Cooperation in the field of Youth - European NGOs

Deadline

Code

ERASMUS-YOUTH-2022-PCOOP-ENGO

Inleiding

Erasmus+ is het EU-programma op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport voor de periode 2021-2027. Onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport zijn belangrijke gebieden die burgers ondersteunen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Kwalitatief hoogwaardig, inclusief onderwijs en opleiding, alsook informeel en niet-formeel leren, zorgen er uiteindelijk voor dat jongeren en deelnemers van alle leeftijden de kwalificaties en vaardigheden verwerven die nodig zijn voor een zinvolle participatie in de democratische samenleving, intercultureel begrip en een succesvolle overgang op de arbeidsmarkt. Voortbouwend op het succes van het programma in de periode 2014-2020, versterkt Erasmus+ zijn inspanningen om meer mogelijkheden te bieden aan meer deelnemers en aan een breder scala van organisaties, waarbij de nadruk ligt op het kwalitatieve effect van het programma en op het bijdragen aan meer inclusieve en samenhangende, groenere en digitaal gezinde samenlevingen.

Doelstellingen

De samenwerkingspartnerschappen beogen

 • Verbetering van de kwaliteit van het werk, de activiteiten en de praktijken van de betrokken organisaties en instellingen, door zich open te stellen voor nieuwe actoren die niet vanzelfsprekend tot één sector worden gerekend;
 • het opbouwen van het vermogen van organisaties om transnationaal en sectoroverschrijdend te werken
 • Aanpak van gemeenschappelijke behoeften en prioriteiten op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport;
 • transformatie en verandering mogelijk maken (op individueel, organisatorisch of sectoraal niveau), leidend tot verbeteringen en nieuwe benaderingen, in verhouding tot de context van elke organisatie.

Begunstigden

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Info & contact

Meer informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Vlaams contactpunt

JINT vzw
projecten@jint.be
T 02 209 07 20
www.jint.be en www.erasmusplusjeugd.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Jeugd

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma Erasmus+ Jeugd zich op de bevordering van de mobiliteit voor niet-formeel en informeel leren en de actieve participatie van jongeren, alsook van samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op jeugdgebied

Doelstellingen

Niet-formele en informele leermobiliteit en actieve participatie van jongeren bevorderen, alsmede samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van jeugdzaken.

Welke soort acties:

Op het gebied van jeugdzaken ondersteunt het programma de volgende acties 

Kernactiviteit 1: 

 • de transnationale mobiliteit van jongeren
 • activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie
 • activiteiten in het kader van DiscoverEU
 • de mobiliteit van jeugdwerkers

Kernactiviteit 2: 

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma 
 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa
 • online platforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking

Kernactiviteit 3: 

 • voorbereiding en uitvoering van de beleidsagenda van de Unie voor jongeren, met steun van het Youth Wiki-netwerk 
 • instrumenten en maatregelen van de Unie ter bevordering van de kwaliteit, transparantie en erkenning van competenties en vaardigheden, met name via de Youthpass 
 • beleidsdialoog en samenwerking met relevante belangrijke belanghebbenden, waaronder netwerken in de gehele Unie, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van jeugdzaken, de EU-jeugddialoog en steun voor het Europees Jeugdforum 
 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma; 
 • samenwerking met andere instrumenten van de Unie en ondersteuning van ander beleid van de Unie 
 • activiteiten voor bewustmaking over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten en over het programma

Raadpleeg de programmagids hier.

Type projecten

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

Bekijk hier een korte video over Erasmus+ Jeugd

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 10,3% voorzien is voor jeugdgerelateerde activiteiten.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)  
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Europees Solidariteitkorps
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Lees meer
Volg ons