U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Onderwijsupdate: nieuws uit de instellingen én een Erasmus+-akkoord!

15 december 2020 - door Maarten Libeer

Onderwijs blijft een belangrijke plaats krijgen in het Europees beleid. In deze update geven we een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de Europese Instellingen: 

  • Er is een akkoord over Erasmus+ 2021-2027!
  • De onderwijsraad van 30 november
  • De onderwijstop van 10 december
  • Nieuws uit het Europees Parlement
Onderwijsupdate: nieuws uit de instellingen én een Erasmus+-akkoord!

1. Erasmus+-onderhandelingen

Na het akkoord over het meerjarig financieel kader, werd kort daarna ook het Erasmus+-programma voor 2021 - 2027 afgeklopt. 

Zoals in de vorige programmaperiode worden alle niveaus en soorten onderwijs en opleiding behandeld in het Erasmus+-programma, van kleuteronderwijs tot volwassenenonderwijs. 

Opnieuw ligt de focus sterk op de bevordering van de leermobiliteit van individuen en groepen op het gebied van onderwijs en opleiding. Maar ook richt het Erasmus+ 2021-2027-programma zich op inclusie. Zowel de Commissie als de lidstaten zullen actieplannen moeten ontwikkelen om belemmeringen op te sporen en de deelname van kansarmen te vergroten. Bovendien zullen zij aanvullende subsidies kunnen verstrekken, waaronder voorschotten voor degenen die de eerste kosten moeten betalen. Volgens het bereikte akkoord kunnen projecten niet worden afgewezen vanwege hogere kosten als gevolg van inclusiemaatregelen. 

Het programma wordt gefinancierd met meer dan 26 miljard euro, bestaande uit 24,5 miljard euro in lopende prijzen en 1,7 miljard euro extra in prijzen van 2018. Hierdoor zal het met name nieuwe vlaggenschipinitiatieven kunnen ondersteunen, zoals Europese universiteiten, Erasmus+- lerarenacademies, centres of vocational excellence en DiscoverEU.

Nu moet nog de programmagids voor 2021 gepubliceerd worden en moet men het uitzetten van de calls grondig voorbereiden. Hierdoor kan een aantal calls dit jaar later vallen. Echt grote verschillen tussen 2020 en 2021 worden echter niet verwacht. 

Het persbericht kan je hier vinden. 

 

2. Conclusies van de onderwijs raad van de Europese Unie

Op 30 november kwamen de ministers van onderwijs samen en bespraken de doelstellingen en prioriteiten voor de Europese onderwijsruimte

Veel ministers riepen op tot continuïteit met betrekking tot de huidige governancestructuur en deelden de mening dat de nationale bevoegdheden moeten worden geëerbiedigd. De delegaties voerden ook aan dat de bestaande en beproefde samenwerkingsmechanismen, zoals die in het kader van het Bolognaproces, moeten blijven functioneren. Ook moet worden ingezet op synergieën tussen programma's en andere initiatieven, zoals de Europese onderzoeksruimte en de Europese vaardighedenagenda.

Daarnaast lag de bijscholing en opleiding van leerkrachten en opvoeders lag centraal op tafel voor die Europese onderwijsruimte, concrete oplossingen daarvoor waren om leraren en opvoeders betere loopbaanperspectieven te bieden en manieren te vinden om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken.

Wat betreft de voor 2030 voorgestelde doelstellingen op EU-niveau, drongen veel ministers erop aan rekening te houden met de nationale omstandigheden en specifieke kenmerken, en riepen zij op indicatoren te ontwikkelen die rekening houden met de diversiteit van de nationale onderwijsstelsels.

Daarnaast werd, naast het debat over de Europese onderwijsruimte,  ook een conclusie en een aanbeveling voorgesteld en aangenomen, meer specifiek: 

  1. Conclusies van de Raad over digitaal onderwijs in de Europese kennismaatschappijen

Dit bouwt voor op het digital education action plan, voorgesteld door de Europese Commissie eerder dit jaar. De Raad ziet ook veel kansen en opportuniteiten in digitaal onderwijs, maar hamert ook op inclusiviteit. Ook zijn er mogelijkheden binnen het Europees herstelfonds om daarop in te zetten, wat ook zal gebeuren in Vlaanderen. 

  1. Aanbeveling van de Raad betreffende beroepsonderwijs en -opleiding (VET) voor een duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht

De Raad roept hier op om beroepsonderwijs te versterken en ook in te zetten op inclusief beroepsonderwijs. Daarnaast worden ook doelstellingen geformuleerd over mobiliteit voor beroepsstudenten. 

Alles over de onderwijsraad kan je hier ook lezen. 
 

3. Education Summit

Op 10 december werd de derde ‘education summit’ georganiseerd door de Europese Commissie, met dit jaar de focus op de transformatie naar digitaal onderwijs. 

Tijdens deze derde onderwijstop werden nationale ministers, leden van het Europees Parlement en vertegenwoordigers van de verschillende, nationale onderwijsverstrekkers uitgenodigd om na te denken over de volgende thema’s: 

  • de digitale transformatie van de Europese onderwijssystemen te bespreken in het kader van het COVID-19-herstel.
  • uitwisseling van ervaringen en beste praktijken om de effecten van COVID-19 op het onderwijs- en opleidingsaanbod te verzachten.
  • feedback te geven over de visie van de Commissie om tegen 2025 een Europese onderwijsruimte tot stand te brengen en het actieplan voor digitaal onderwijs uit te voeren.

Alle presentaties en opnames van dit evenement kan je hier vinden. 
 

4. Europees parlement: education Package

Op 2 december 2020 heeft de Commissie cultuur en onderwijs een openbare hoorzitting gehouden over "Het onderwijspakket: doelstellingen, uitdagingen en vooruitzichten op succes". De hoorzitting was voor de Commissie cultuur en onderwijs een gelegenheid om samen met belanghebbenden en deskundigen het door de Commissie op 30 september gepubliceerde "onderwijspakket" te ontleden.

De hoorzitting zal worden verwerkt in twee verslagen waaraan de commissie momenteel werkt en die betrekking hebben op de twee onderdelen van het "onderwijspakket" - "Shaping Digital Education Policy", waarin wordt onderzocht in hoeverre het herziene actieplan voor digitaal onderwijs beantwoordt aan de behoeften van het digitale onderwijsbeleid, en "The European Education Area: a shared holistic approach to education, skills and competences". De hoorzitting werd georganiseerd in drie panels die zich bezighielden met de eerste die het onderwijspakket in scène zette en de andere twee die de specifieke onderdelen van het actieplan voor digitaal onderwijs en de Europese onderwijsruimte behandelden.

Alle info en de presentaties vind je hier. 

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons