U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De relanceplannen van minister-president Jan Jambon

15 december 2020 - door Maarten Libeer

Tijdens de webinar 'Vlaamse Veerkracht' boog de voltallige Vlaamse Regering zich over het relanceplan en hoe dit kadert binnen het Europese herstelplan. Meer daarover vind je hier.

Maar hoe ziet die concrete implementatie van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' er dan precies uit? Dat vertelt minister-president Jan Jambon ons voor de beleidsdomeinen Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management: 

  • De digitale transformatie van de cultuursector
  • Een digitaal loket voor Vlaamse verenigingen
  • De digitalisering van onze economie en onze samenleving
De relanceplannen van minister-president Jan Jambon

1. Digitale transformatie van de cultuursector

“We gaan het fundament leggen voor een performant en efficiënt ecosysteem voor de cultuursector. Creatie van een digitaal platform waarop spelers inhoud kunnen aanbieden, ontzorging van de dienstverlening door de cultuursector. Daarnaast volop inzetten op digitalisering van collecties en de integratie van databanken. Er is ook een heuse data-architectuur voor de hele sector op komst.”
 

2. Digitaal loket voor verenigingen 

“Dit naar analogie van voorbeelden elders. Een uniek digitaal verenigingsloket tot in de Dorpsstraat is het doel. Dit moet verenigingen ondersteunen in hun interactie met overheden en andere diensten. We gaan daarvoor 10 miljoen euro voorzien. Verenigingen moeten dan via één loket een overzicht krijgen met alle dienstverlening, verplichtingen, subsidies, belastingen, … Een unieke identificatie van feitelijke verenigingen is ook op komst (naast dus de gekende rechtspersonen).”
 

3. Digitalisering van onze economie en samenleving 

“De digitale transformatie is noodzakelijk. Vlaanderen heeft sterke troeven met haar universiteiten en bedrijven. Alle mogelijke data veilig en vlot laten stromen, dat is de ambitie. Jan Jambon denkt aan de digitalisering en zo efficiënter maken van logistieke ketens. Dat is beter voor milieu en voor economie. Denk bijvoorbeeld aan het project mobility as a service (MAAS), het is die richting waar we naartoe moeten. Op het vlak van data-standaardisering zit Vlaanderen in de wereldtop. Met het project Solid geven we burgers en bedrijven weer controle over hun data. Via Mijn Burgerprofiel zullen burgers gemakkelijk overheidsinformatie kunnen delen en makkelijk hun informatie delen naar alle overheden.” Jan Jambon denkt ook aan een eigen Vlaamse digitale identiteit. 

“Door data te delen maakt men deze beter en kan men betere beslissingen nemen. Daarom komen er investeringen in een Vlaams nutsbedrijf. Het is aan onze generatie om Vlaanderen digitaal te ontsluiten. Een Vlaams datanutsbedrijf is een intelligente verkeerswisselaar van data die zorgt voor een gelijk speelveld binnen een aaneengesloten digitaal ecosysteem. Binnen de vastgoedsector gaan we bijvoorbeeld een datasnelweg aanleggen. De informatie moet veel vlotter stromen tussen alle betrokken partijen. We gaan daarnaast inzetten op de kracht van data met het datanutsbedrijf en projecten zoals Solid. Vlaanderen behoort vandaag tot de top van de biotech, we moeten Vlaanderen ook laten opklimmen tot de top van de datatech;” 

“De overheid moet daarnaast digitaler en ‘low touch’ gaan werken. Burgers moeten te vaak hun weg zelf zoeken nu. We gaan naar één plek waar de burger terecht kan met één toegangsdeur en één plek waar je alles kan regelen als burger. We gaan naar een veralgemening van Mijn Burgerprofiel. We gaan zoveel mogelijk dienstverlening automatiseren door het automatisch toekennen van een premie waar men recht op heeft.” 

“Een andere prioriteit is het transformeren van het overheidsapparaat dat we gaan digitaliseren. Dat moet veilig. We investeren daarom in de versterking van onze cyber security-defensie.” 

“Strategisch zetten we in op open source (open standaarden). We willen het voortouw nemen met de overheid in alle openheid en transparantie. Data delen begint met dezelfde taal spreken, en dat doe je op basis van standaarden. We moeten daarnaast zo snel mogelijk 5G introduceren, dat is noodzakelijk. Dat is een van de belangrijke hefbomen van het relanceplan. We hopen daarin een partner te vinden bij de federale overheid. Anders moeten we dit zelf realiseren. 5G is cruciaal voor onze digitale transformatie.” 
 

Bekijk het deel van minister tijdens de webinar via deze link.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons