U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De relanceplannen van minister Ben Weyts

15 december 2020 - door Maarten Libeer

Tijdens de webinar 'Vlaamse Veerkracht' boog de voltallige Vlaamse Regering zich over het relanceplan en hoe dit kadert binnen het Europese herstelplan. Meer daarover vind je hier.

Maar hoe ziet die concrete implementatie van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' er dan precies uit? Dat vertelt minister Ben Weyts ons voor de beleidsdomeinen Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand: 

 • Investeren in onderwijskwaliteit
 • Investeren in levenslang leren
 • Upgrade van het hoger onderwijs

Minister Ben Weyts heeft het binnen zijn bevoegdheid onderwijs over een remontada voor het Vlaamse onderwijs, om zo een sprong voorwaarts te maken en er beter uit te komen dan het moment voor de crisis. Er is nu een momentum om van een achterstand naar een voorsprong te evolueren. 

De relanceplannen van minister Ben Weyts

Dit op drie manieren:

1. Investeren in onderwijskwaliteit

Er wordt 375 miljoen euro geïnvesteerd in de geplande digitale versnelling in het onderwijs. Dat plan wordt in de week van 14 december gedetailleerd toegelicht, maar de grote lijnen focussen zich op vier werven: 

 1. Een degelijk infrastructuur systeem (apparatuur, laptops)  voor leerlingen én scholen. 
 2. Een sterk ICT-beleid in elke school, zodat leraren zich kunnen focussen op hun kerntaak, lesgeven. 
 3. Het voorzien van ICT -en digitale vaardigheden in lerarenopleidingen, zodat alle leraren hier ook voldoende in geschoold zijn. 
 4. Het voorzien van de nodige digitale leermiddelen - en leeromgevingen, als aanvulling op het contactonderwijs voor zowel remediëring als excellering van leerlingen. 

Daarnaast wordt ook gefocust op de meest kwetsbare leerlingen, met investeringen van 90 miljoen euro voor kwetsbare leerlingen, zowel socio-economisch als op het vlak van specifieke onderwijsbehoeften. Ook wordt er blijvend ingezet op de zomerscholen voor leerlingen met een taalachterstand. Ook directies en leraren zullen rechtstreeks versterkt worden. 

2. Investeren in levenslang leren

In crisistijden, zijn het her- en bijscholen van werknemers waardevoller dan ooit. Daarom wordt 60 miljoen euro geïnvesteerd in levenslang leren, gebaseerd op vier prioriteiten: 

 1. Een actieve toeleiding van kwetsbare doelgroepen her- en bijscholingen. 
 2. Inspelen op evoluerende markt- en scholingsnoden door de update en ontwikkeling van opleidingen die beantwoorden aan de noden en wensen van de arbeidsmarkt. 
 3. De evolutie naar een kennisdelende en flexibele organisatie van het volwassenenonderwijs. 
 4. Aanbod en verbetering van digitale vaardigheden in het volwassenenonderwijs

3. Een upgrade van het hoger onderwijs

Er wordt 60 miljoen euro geïnvesteerd in het hoger onderwijs, en dit op drie assen: 

 1. De implementatie en ondersteuning van blended learning: de mix tussen het fysieke contactonderwijs en het digitale aanbod. Ook wordt nagedacht over hoe optimaal examineren vanop afstand en is er aandacht voor digitale didactiek en pedagogische vaardigheden in digitale leeromgevingen. 
 2. Innovatieve portefeuille en het aanbod van hoger onderwijs nog beter laten inspelen op de (toekomstige) noden van de arbeidsmarkt. 
 3. Stimuleren om de eigen onderwijsorganisatie onder de loep te nemen. 

4. Vragen

Komt er van het Vlaamse relanceplan, ook geld naar de vernieuwing en modernisering van de scholen? 

“Eigenlijk niet, omdat er op dat vlak binnen de begroting al veel middelen zijn voorzien. 2,5 miljard in de vorige legislatuur en 0,5 miljard in de huidige. Dat is een totaal van 3 miljard euro voor scholenbouw dat onder meer naar nieuwe DBFM-programma’s gaat, in samenwerking met de bouwsector. Zowel inzetten op nieuwbouw als verbouwing.” 


Bekijk het deel van minister tijdens de webinar via deze link.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons