U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > onderwijs jeugd cultuur en sport > cultuur en media > eu nieuws >

Evaluatie digitalisering en online toegang cultureel materiaal afgerond

18 maart 2021 - door Veronique Vennekens

De Europese Commissie lanceerde een werkdocument met daarin de evaluatie van de aanbeveling rond digitalisering en online toegang van cultureel materiaal.

  • De doelstelling van de aanbeveling uit 2011 was om informatie- en communicatietechnologieën meer te gebruiken om zo te profiteren van het economisch en cultureel potentieel van Europa’s cultureel erfgoed.
  • Deze evaluatie ging na of de aanbeveling die doelstelling heeft bereikt en of het nog steeds voldoet aan de huidige noden.
  • Lees de evaluatie in bijlage.
Evaluatie digitalisering en online toegang cultureel materiaal afgerond

Evaluatie van de aanbeveling

  • Effectiviteit: de aanbeveling is over het algemeen effectief geweest maar er zijn nog verbeteringen mogelijk op het vlak van technische gemeenschappelijke normen, gebrek aan digitale geletterdheid, vaardigheden en budget.
  • Efficiëntie: de effecten waren zeer positief, aangezien de aanbeveling meer mogelijkheden bood voor discussies, uitwisselingen, samenwerkingen voor de cultureel-erfgoedsector en meer financiering.
  • Relevantie: de aanbeveling zou meer aandacht kunnen hebben voor 3D, augmented en virtual reality en het potentieel van data voor de sector.
  • Coherentie: de aanbeveling is in lijn met andere culturele strategieën van de Europese Commissie maar het zou wel beter afgestemd kunnen worden met de digitale actieplannen en strategieën.
  • Europese meerwaarde: de evaluatie vond dat het cultureel landschap over het algemeen voordeel heeft gehaald uit de aanbeveling, hoewel er sowieso ruimte voor verbetering is. Zeker in het kader van de coronacrisis.

Door het toepassingsgebied van de aanbeveling uit te breiden tot belangrijk cultureel erfgoed (bv. onroerend, born-digital en immaterieel), zou een completer actiekader voor instellingen voor cultureel erfgoed tot stand worden gebracht. Tegelijkertijd beveelt het assessment aan om de digitale geletterdheid te vergroten om instellingen in staat te stellen de kansen te grijpen die de digitale transformatie biedt.

Lees het volledige rapport in bijlage.
Lees de aanbeveling uit 2011 hier.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons