U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > onderwijs jeugd cultuur en sport > cultuur en media > calls >

Preparatory Action: A Europe-wide response mechanism for violations of press and media freedom (Action 1)

Deadline

Inleiding

Mediavrijheid en pluralisme zijn essentiële pijlers van elke democratie en cruciale voorwaarden voor een open en vrij democratisch debat. Zij zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (artikel 11, lid 2).

In december 2020 heeft de Commissie het Europees actieplan voor democratie goedgekeurd, dat tot doel heeft de veerkracht van de Europese democratieën te versterken. Mediavrijheid en mediapluralisme vormen een centraal onderdeel van het actieplan, waarin maatregelen worden aangekondigd om mediapluralisme te bevorderen, waaronder duurzame financiering voor projecten met de nadruk op juridische en praktische bijstand aan journalisten in de EU en elders.

Fysieke aanvallen op, online-opruiing van en onrechtmatige processen tegen, doodsbedreigingen aan het adres van onderzoeksjournalisten en zelfs moordaanslagen op onderzoeksjournalisten in de EU hebben de gevaren aan het licht gebracht waarmee onderzoeksjournalisten vaak worden geconfronteerd en, bijgevolg, de noodzaak om hun bescherming te verbeteren. Hoewel de huidige COVID-19-pandemie het belang van betrouwbaar nieuws heeft aangetoond en de essentiële rol van journalisten in onze samenlevingen heeft aangetoond, heeft zij ook de reeds bestaande bedreigingen voor journalisten en hun veiligheid verergerd.

Journalisten onderzoeken steeds vaker kwesties die van gemeenschappelijk belang zijn voor burgers van verschillende lidstaten. Dergelijke grensoverschrijdende onderzoeken zijn echter vaak complex, vergen veel middelen en er is vaak onvoldoende financiering voor.

Doelstellingen

Het Europees mechanisme voor snelle reactie op schending van de pers- en mediavrijheid is bedoeld om de gevolgen van de verslechtering van de pers- en mediavrijheid in bepaalde lidstaten en kandidaat-lidstaten te verzachten. Het zal ook zorgen voor een systematisch toezicht op schending van de pers- en mediavrijheid in de gehele Europese Unie. Dit mechanisme zal schending zichtbaar maken en juridische en praktische steun verlenen aan journalisten die worden bedreigd. Het zal worden uitgevoerd in samenwerking met Europese, regionale en lokale belanghebbenden op het gebied van mediavrijheid.

Deze oproep zal Dde activiteiten ondersteunen van een consortium van organisaties die samenwerken om de mediavrijheid en de veiligheid van journalisten in de EU en de kandidaat-lidstaten te handhaven.

Budget

EUR 1.950.000

Info & contact

Alle info over deze oproep vind je hier terug

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons