U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commissie voert actie op tegen wereldwijde ontbossing

26 juli 2019 - door Melanie De Caluwé

Het nieuwe actiekader tegen ontbossing van de Europese Commissie:

  • beschermt enerzijds bestaande bosbedekking en vergroot anderzijds wereldwijde bosbedekking.

  • is opgebouwd rond vijf prioriteiten.

  • lanceert een 'multi-stakeholderplatform voor ontbossing, bosdegradatie en bosopwekking'.

Europese Commissie voert actie op tegen wereldwijde ontbossing

Om de wereldwijde ontbossing actief tegen te gaan, stelde de Europese Commissie een nieuw actiekader voor. Daarmee pakt de commissie zowel ‘de vraag naar’ als ‘het aanbod van’ een uitputtende hulpbron aan. Ze effent bovendien de weg voor wetgevende maatregelen.

Doelstellingen 

Het doel is tweeledig: enerzijds bestaande (primaire) bosbedekking beschermen en anderzijds de wereldwijde bosbedekking vergroten. Dit alles in het belang van het levensonderhoud van een kwart van de wereldbevolking, de biodiversiteit en de strijd tegen klimaatverandering.

De CO2-voetafdruk moet verkleinen. Dat kan enkel door ervoor te zorgen dat producten die in de EU worden geïmporteerd afkomstig zijn uit landen die het bos niet vernietigen. De Commissie erkent dat wetgeving nuttig kan zijn om het verband tussen ontbossing en de Europese consumptie te verbreken, vooral voorgrondstoffen zoals soja, palmolie, rundvlees, koffie en cacao. "We zullen het voorbereidende werk starten dat tot wetgeving kan leiden. Maar dat lukt ons niet alleen", aldus Eurocommissaris Timmermans. Vandaar de keuze voor een aanpak in partnerschap met alle betrokken landen.

5 prioriteiten 

Het actieplan bestaat uit vijf prioriteiten: 

  1. De voetafdruk van EU-consumptie op land verkleinen en de consumptie van producten uit toeleveringsketens die vrij zijn van ontbossing in de EU stimuleren 

  2. Samenwerken met producerende landen om de druk op bossen te verminderen. En om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingssamenwerking van de EU "ontbossingsbestendig" is

  3. Versterken van de internationale samenwerking om ontbossing en aantasting van bossen te stoppen en bosherstel aan te moedigen 

  4. Publieke en private financiering omleiden en kanaliseren om duurzamere landgebruikspraktijken te ondersteunen 

  5. Ondersteunen van de beschikbaarheid, kwaliteit en toegang tot informatie over bossen en toeleveringsketens van grondstoffen en ondersteuning van onderzoek en innovatie.

De Commissie lanceert een ‘multi-stakeholderplatform voor ontbossing, bosdegradatie en bosopwekking’. Dat platform onderzoekt nieuwe acties om het EU-verbruik te verminderen, het gebruik van producten uit ontbossingsvrije toeleveringsketens aan te moedigen en een wereldwijd waarnemingscentrum voor ontbossing op te richten.

Meer informatie

Persbericht Europese Commissie 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons