U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > transport > calls >

H2020 - FCH2 JU Call for proposals 2018

Deadline

Code

(H2020-JTI-FCH-2018-1)

Doelstellingen

 

 

FCH-01-1-2018: Large Scale Demonstration of H2 fueled HD Trucks with High Capacity Hydrogen Refueling Stations (HRS)

 

 

 

FCH-01-2-2018: Demonstration of Fuel Cell applications for mid-size passenger ships or inland freight

 

 

 

FCH-01-3-2018: Strengthening of the European supply chain for compressed storage systems for transport applications

 

 

 

FCH-01-4-2018: Fuel cell systems for the propulsion of aerial passenger vehicle

 

 

 

FCH-01-5-2018: Next generation automotive MEA development

 

 

 

FCH-01-6-2018: Game changer fuel cell stack for automotive applications

 

 

 

FCH-01-7-2018: Improvement of innovative compression concepts for large scale transport applications

 

 

 

FCH-02-1-2018: Demonstration of a large-scale (min. 20MW) electrolyser for converting renewable energy to hydrogen

 

 

 

FCH-02-2-2018: Demonstration of large-scale steam electrolyser system in industrial market

 

 

 

FCH-02-3-2018: Robust, efficient long term remote power supply

 

 

 

FCH-02-4-2018: Thermochemical Hydrogen Production from Concentrated Sunlight

 

 

 

FCH-02-5-2018: Hydrogen carriers for stationary storage of excess renewable energy

 

 

 

FCH-02-6-2018: Cost-effective novel architectures of interconnects

 

 

 

FCH-02-7-2018: Efficient and cost-optimised biogas-based co-generation by high-temperature fuel cells

 

 

 

FCH-02-8-2018: Waste-stream based power balancing plants with high efficiency, high flexibility and power-to-X capability

 

 

 

FCH-03-1-2018: Developing Fuel Cell applications for port/harbour ecosystems

 

 

 

FCH-04-1-2018: PNR for safety of hydrogen driven vehicles and transport through tunnels and similar confined spaces

 

 

 

FCH-04-2-2018: Hydrogen admixtures in the natural gas grid

 

 

 

FCH-04-3-2018: Accelerated Stress Testing (AST) protocols for Solid Oxide Cells (SOC)

 

 

FCH-04-4-2018: Strengthening public acceptance and awareness of FCH-technologies by educating pupils at schools

 

Budget

Het totale budget is  73,2 mijoen euro.

Zie pagina 88 en 89 van het werkplan 2018.

Begunstigden

 • In aanmerking komende landen: beschreven in bijlage A van het hoofdwerkprogramma van H2020.
 • Voorwaarden voor ontvankelijkheid en ontvankelijkheid: beschreven in bijlage B en bijlage C van het hoofdwerkprogramma van H2020.

Info & contact

Lees het FCH 2 JU Werkplan voor 2018.

Alle informatie en documenten vindt u terug op het deelnemersportaal.

Vlaamse Contactpersoon:
Voor Horizon 2020 informatie kan u terecht bij NCP Flanders – vragen kunnen gesteld worden aan de betrokken adviseur van het team of via de algemene contactgegevens info@ncpflanders.be  - 02/550 15 60
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

 

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Lees meer
Volg ons