U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Raad roept op tot opstellen 8e milieuactieplan

08 oktober 2019 - door Ina De Vlieger

De EU-milieuministers roepen de Europese Commissie op om ten laatste begin 2020 een voorstel in te dienen voor een 8e milieuactieprogramma (MAP) voor de periode 2021-2030.

  • Het 8e MAP vereist een hoog ambitieniveau.
  • Ambitieuze biodiversiteitsdoelen moeten in het 8e MAP.
  • Verzekeren van tastbare resultaten via een controlemechanisme.
Raad roept op tot opstellen 8e milieuactieplan

Al meer dan 40 jaar bieden de MAP's de EU een beleidskader dat resultaten oplevert en zorgt voor voorspelbare en gecoördineerde actie voor het milieu- en klimaatbeleid in Europa.

Enkele belangrijke punten uit de raadsconclusies

  • Voor de Raad staat het vast dat een 8e MAP nodig is, gelet op de toegevoegde waarde van dit soort programma om de milieu- en klimaatdoelstellingen van de EU te realiseren.
  • De Raad benadrukt dat klimaatverandering, verontreiniging, het verlies aan biodiversiteit en de versnelde uitputting van natuurlijke hulpbronnen het welzijn en de vooruitzichten van zowel de huidige als de komende generaties in gevaar brengen. 
  • Hij onderstreept de noodzaak om aanvullende maatregelen te nemen om de biodiversiteit te beschermen en te herstellen. En om ambitieuze biodiversiteitsdoelen in het 8e MAP op te nemen. 
  • De Raad dringt er bij de Commissie op aan zo snel mogelijk een EU-strategie voor een niet-toxisch milieu in te dienen met betrekking tot hormoonontregelende stoffen, de wisselwerking van chemische stoffen en problemen met nanomaterialen. 
  • De Raad vraagt de commissies te komen met een nieuw actieplan voor een circulaire economie en een strategisch langetermijnkader met een gemeenschappelijke visie voor een circulaire economie.

Deze visie van de Raad is gestoeld op de bevindingen uit de evaluatie van het 7e MAP en op de omvang van de resterende milieu- en klimaatuitdagingen.

De conclusies genomen door de Raad op 4 oktober bouwen voort op de nieuwe strategische agenda die de Europese Raad op 20 juni 2019 heeft aangenomen. Daarin benadrukken de milieuministers de dringende noodzaak om een klimaatneutraal, groen, rechtvaardig en sociaal Europa te bouwen.

Bron en meer lezen

Conclusies van de Raad "Het 8e milieuactieprogramma - Samen de trends ombuigen" (4 oktober2019)

Evaluatie 7e MAP

Maak een account aan

Volg ons