U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Raad milieu buigt zich over fit for 55

07 oktober 2021 - door Celeste Wezenbeek

De Europese ministers van milieu zijn in Luxemburg samengekomen om de milieu-agenda van de Europese Unie te bespreken. 

  • De ministers begonnen de bijeenkomst met een bespreking van de voorbereidingen voor de COP26.
  • Ze hielden een eerste formeel debat over het Fit for 55-pakket.
  • De ministers wisselden van gedachten over de nieuwe EU-bosstrategie voor 2030.
  • De Raad heeft een standpunt in eerste lezing vastgesteld over een wijziging van de Aarhus-verordening betreffende toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden.
Raad milieu buigt zich over fit for 55

COP26 

De ministers begonnen de bijeenkomst met een bespreking van de voorbereidingen voor de COP26, die van 31 oktober tot 12 november in Glasgow zal plaatsvinden. De Raad heeft conclusies aangenomen waarin het standpunt van de EU tijdens de zitting wordt uiteengezet.

De conclusies roepen alle partijen op om met ambitieuze nationaal bepaalde bijdragen te komen en de noodzaak te erkennen om de aanpassingsinspanningen collectief op te voeren.

De Raad herinnert eraan dat de EU en haar lidstaten 's werelds grootste bijdragers aan klimaatfinanciering zijn. De conclusies bevestigen opnieuw hun engagement om de mobilisatie van internationale klimaatfinanciering op te voeren en nodigen andere ontwikkelde landen uit om hun bijdragen op te schalen.

Fit for 55 

De EU-ministers van milieu hielden een eerste formeel debat over het Fit for 55-pakket, met bijzondere aandacht voor initiatieven die onder de bevoegdheid van de Milieuraad vallen.

Het debat spitste zich toe op het evenwicht en de onderlinge verbanden tussen de verschillende voorstellen, alsook op hun bijdrage aan de verhoogde klimaatambitie van de EU. De ministers gaven hun mening over de verdeling van de inspanningen tussen en binnen de lidstaten en de verschillende betrokken economische sectoren, en over de impact van de voorstellen op de burgers. Het debat ging met name over de uitbreiding van emissiehandel tot gebouwen en wegvervoer.

EU-bosstrategie 

De ministers wisselden van gedachten over de nieuwe EU-bosstrategie voor 2030. De strategie is een van de vlaggenschipinitiatieven van de Europese Green Deal en bouwt voort op de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030. Ze heeft tot doel bij te dragen tot de verwezenlijking van de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen van de EU .

Het debat spitste zich voornamelijk toe op de vraag of de nieuwe EU-bosstrategie een afspiegeling is van de conclusies van de Raad over de biodiversiteitsstrategie voor 2030 en of deze een goede basis vormt voor de EU om wereldwijd het goede voorbeeld te geven op het gebied van duurzaam bosbeheer. De Raad zal in november in de Raad Landbouw en Visserij conclusies aannemen over de nieuwe bosstrategie.

Aarhus-verordening

De Raad heeft een standpunt in eerste lezing vastgesteld over een wijziging van de Aarhus-verordening betreffende toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden. De vaststelling van het standpunt van de Raad volgt op een voorlopig akkoord dat in juli 2021 met het Europees Parlement is bereikt en is de laatste stap van de goedkeuringsprocedure.

Bron en meer lezen

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2021/10/06/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Environment+Council

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons