U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Milieucommissie vraagt verdubbeling van LIFE-budget na 2020

23 november 2018 - door Melanie De Caluwé

De Milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement (EP) heeft gestemd voor een verdubbeling van de financiële middelen voor LIFE, het Europees milieu- en klimaatactieprogramma.

Met een overweldigende meerderheid (44 stemmen voor, 1 tegen en 4 onthoudingen) steunden zij een totale enveloppe van 7,27 miljard euro voor LIFE na 2020. Dit is meer dan 2 miljard meer dan wat de Europese Commissie (5,45 miljard) voor LIFE had voorgesteld in het ontwerp van het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027.

Milieucommissie vraagt verdubbeling van LIFE-budget na 2020

Van de LIFE-enveloppe is 5,32 miljard euro bestemd voor het milieu en de LIFE-subprogramma's voor natuur, biodiversiteit, circulaire economie en levenskwaliteit. Deze fondsen worden verstrekt voor een maximale periode van 4 jaar. Het doel is om het milieu en de gezondheid te verbeteren, de achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan en om te keren.

1,95 miljard euro wordt besteed aan klimaatactie gedurende een maximale periode van 3 jaar. Dit bedrag draagt ​​bij aan de algemene doelstelling om ten minste 25% van de begrotingsuitgaven te besteden om de klimaatdoelstellingen van de EU te behalen.

Volgens de Europarlementariërs zou LIFE na 2020 investeringen moeten stimuleren en activiteiten ondersteunen die bijdragen aan de overgang naar een schone, energie-efficiënte en klimaatbestendige economie. Het programma moet ook initiatieven stimuleren die bijdragen aan het verbeteren van de milieuprestaties en duurzaamheid.

Bij de toewijzing van middelen willen leden van het Europees Parlement prioriteit geven aan programma's ter bevordering van het gebruik van groene overheidsopdrachten, programma's op basis van een kosten / baten-benadering en samenhangende projecten met het grootste potentieel om aanzienlijke investeringen te mobiliseren.

De Commissie en de lidstaten zullen moeten zorgen voor de juiste uitvoering van het programma en de synergie tussen LIFE en andere EU-programma's.

Verdere stappen

Het Parlement zal tijdens de plenaire zitting van 10 tot 13 december over dit dossier stemmen (in eerste lezing).

Maak een account aan

Volg ons