U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > water > eu nieuws >

Europese Commissie verhoogt het budget voor milieu- en klimaatacties

04 juni 2018 - door Melanie De Caluwé

Het budget van het LIFE-programma van de EU krijgt in het voorstel van de Commissie bijna 60% meer funding voor de periode 2021-2027.

Het LIFE-programma is één van de programma’s waarvoor de Commissie de grootste stijging voor budget voor voorziet, namelijk 5,45 miljard euro. De commissie heeft bovendien klimaatactie geïntegreerd in alle grote programma’s, zoals cohesie beleid, transport, regionale ontwikkeling, gemeenschappelijk landbouwbeleid, energie en onderzoek en innovatie. Daardoor wordt het hele EU budget een drijfveer voor een duurzamer Europa. De Europese Commissie stelt voor om de ambities rond klimaatfinanciering in alle programma’s op te krikken en minstens 25% van het totale EU budget hieraan te besteden, zodat Europa kan werken aan de implementatie van het Parijs akkoord en de Duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Europese Commissie verhoogt het budget voor milieu- en klimaatacties

De belangrijkste nieuwigheden in het LIFE-budget zijn:

  • Sterkere focus op schone energie: één van de doelstellingen van he tnieuwe LIFE programma is om investeringen en innovaties te steunen die de overschakeling naar schone energie bevorderen, met extra steun voor regio’s die achterop blijven in hun omschakeling.

  • Sterkere focus op natuur en biodiversiteit: LIFE zal zowel goede praktijken als nieuwe praktijken ondersteunen op vlak van natuur en biodiversiteit. Ook zogenaamde “Strategische Natuurprojecten” die lidstaten moeten helpen bij het opnemen van doelstellingen van natuur- en biodiveristeitsbeleid in andere beleidsdomeinen en subsidiëringsprogramma’s, zodat een coherenter beleid kan gevoerd worden.

  • Steun aan circulaire economie en mitigatie van klimaatveranderingen: EU doelstellingen zoals de omschakeling naar een circulaire economie, het beschermen en verbeteren van Europese lucht en water, de implementatie van het kader van het energie en klimaatbeleid tot 2030 en de beloftes die de EU maakte in het Parijs akkoord nakomen, worden nog steeds sterk ondersteund door het LIFE-programma.

  • Een simpele en flexibele aanpak:  het nieuwe programma is zodanig ontwikkeld dat het flexibeler en simpeler is en dat het een grotere geografisch toepassingsgebied heeft. De focus ligt op de implementatie van innovatieve manieren om om te gaan met milieu- en klimaatuitdagingen. Er is ook een grotere flexibiliteit ingebouwd, zodat meer ad hoc kan gereageerd worden op dringende zaken die zich zouden voordoen tijdens de periode van 2021-2027.

Reactie Commissie

De Commissie dringt opnieuw aan op een snelle goedkeuring van het nieuwe budget. Gelijkaardige vertragingen als die van de onderhandeling van het budget van 2014-2020 zullen ervoor zorgen dat bijvoorbeeld bepaalde projecten niet op tijd kunnen worden opgestart en dat kostbare tijd verloren gaat.

Lees het persbericht van de Commissie hier.

Alle wetteksten en een factsheet vindt u hier terug.

BRON:

Europese Commissie

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons