U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Lidstaten keuren ‘Global Alliance on Circular Economy’ goed

05 februari 2021 - door Celeste Wezenbeek

De ambassadeurs van de lidstaten (Coreper) hebben het voornemen van de Europese Commissie om een "Wereldwijde alliantie voor circulaire economie en efficiënt hulpbronnengebruik" te lanceren goedgekeurd.

Het groene licht van de ambassadeurs is gebaseerd op een conceptnota die de Commissie midden januari aan de Raad heeft voorgelegd. Daarbij werd ook het openen van onderhandelingen met niet-lidstaten zonder debat goedgekeurd. Een eventueel akkoord leidt dan tot niet-bindende afspraken. 

De doelstellingen de alliantie, zoals uiteengezet door de Commissie en goedgekeurd door het Coreper, hebben betrekking op: 

  • Pleiten voor de overgang naar een wereldwijde circulaire economie en voor duurzame consumptie en productie. 
  • Het in kaart brengen van nationale beleid, fiscale- en regelgevingskaders inzake het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en de overgang naar een circulaire economie.
  • Sectorale, bilaterale en/of regionale partnerschappen voor de overgang naar een circulaire economie steunen. 
  • Werken aan de oprichting van een mondiaal forum voor efficiënt hulpbronnengebruik.

 

Lidstaten keuren ‘Global Alliance on Circular Economy’ goed

Maak een account aan

Volg ons