U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > ledenstandpunt >

Digitaal België vertraagt - Wat moet er gebeuren volgens Agoria?

11 januari 2022 - door Liese Dewilde

België is teruggevallen tot de 12de plaats in de Digital Economy and Society Index (DESI). Dat baart Agoria zorgen. In dit standpunt licht Agoria de problematiek toe én komt het met concrete aanbevelingen om de digitale voorsprong van België te behouden.

Met deze 12de plaats in de DESI laat België sterk verschillende en zelfs ontgoochelende resultaten optekenen op het vlak van digitale prestaties en vooruitgang. Het recente besluit van het Overlegcomité m.b.t. de veiling van 5G-frequentiebanden is een belangrijke stap vooruit, maar er is nog een lange weg te gaan, en de tijd dringt

 

Placeholder

Problematiek van het vertragende Digitaal België 

Op 12 november heeft de Europese Commissie haar jaarlijkse index van de digitale economie en samenleving (DESI) gepubliceerd, in overeenstemming met de 2030-doelstellingen van het "digitaal decennium van Europa". In deze index, waarin een reeks indicatoren m.b.t. de digitale vooruitgang van de 27 EU-landen worden geanalyseerd, staat ons land op de 12de plaats. Dit is een sterke, zelfs verontrustende achteruitgang aangezien België in 2015 nog op de 5de plaats stond!

Op het vlak van menselijk kapitaal is België 10de en laat het één van de laagste percentages ICT-afgestudeerden in de EU optekenen. Tegelijkertijd stagneert het aandeel van vrouwelijke ICT-specialisten op 17% (tegenover 19% op Europees niveau). Nog verontrustender is dat ons land, inzake connectiviteit in 2015 nog nummer 1, teruggevallen is tot de 16de plaats. We zijn nu bij de slechtste leerlingen wat betreft de uitrol van 5G, terwijl voldoende digitale vaardigheden en hoogwaardige digitale infrastructuur de basis zijn voor een ambitieuze digitale economie.

Wat de integratie van digitale technologieën betreft, staat België op de 6de plaats. Maar we scoren laag op een nieuwe indicator die vandaag bijzonder relevant is, nl. ICT voor milieuduurzaamheid (bijv. minder energie en materialen verbruiken dankzij ICT). Ons land moet zijn achterstand inhalen en moet inzetten op die 'dubbele' – groene en digitale – transitie. Daarnaast zitten we ook net onder het Europees gemiddelde voor AI.

Tot slot gaan we – met een 17de plaats – verder achteruit op het vlak van digitale overheidsdiensten (bijv. te weinig diensten van overheden aan burgers en onvoldoende openheid m.b.t. data).

Acties voor een digitaler België

De afgelopen jaren hebben de overheden verschillende positieve initiatieven gelanceerd. Maar gezien de DESI-resultaten is het duidelijk dat die inspanningen nog altijd ontoereikend zijn.

Recentelijk zijn de federale en gewestelijke herstelplannen goedgekeurd. België zal 25% van het Europese budget aanwenden voor digitaal (1,5 miljard euro), soms aangevuld met eigen middelen. Verschillende projecten of maatregelen bieden een antwoord op de zwakke punten die in de DESI-index naar voren komen (bijv. bijna 600 miljoen euro voor digitale vaardigheden, 589 miljoen euro voor e-gov). Dat is heel goed nieuws, ook al moeten voor sommige van die zwakke punten nog aanvullende maatregelen worden genomen (bijv. ICT voor milieuduurzaamheid, emissienormen voor antennes ...).

Concrete acties die we kunnen nemen zijn de volgende: 

  • Focus op digitale vaardigheden. 

Er is nood aan sensibiliserings- en opleidingsinitiatieven voor studenten en werkzoekenden. Dat blijkt uit studies zoals ‘Be the Change’ van Agoria. Reeds bestaande initiatieven zijn bijvoorbeeld BeCentral, Upskill Wallonia, Digisprong in Vlaanderen en Digiskills Belgium. 

Daarnaast moeten we vrouwen blijven aanmoedigen om ‘digitale’ opleidingen te volgen. Agoria stimuleert nu reeds zijn partners om zich achter de ‘Women in Digital’-strategie te scharen. De Federatie steunt bovendien acties zoals het postgraduaat ‘Women in IT’. 

  • Focus op connectiviteit. 

De emissienormen voor antennes in Brussel en Wallonië moeten opwaarts worden herzien. Dit is nodig na de bekenmaking van de veiling van 5G-frequentiebaden. 

Bovendien moeten de investeringen in glasvel uit het herstelplan snel gebeuren. Ook dienen meer Proof of Concepts voor 5G gecreëerd te worden.  

  • Focus op digitale hulp bij de verkleining van de ecologische voetafdruk. 

Digitale technologieën worden overal geïntegreerd. Ze kunnen echter ook ondersteuning bieden en ingezet worden om de ecologische voetafdruk van de economie te verkleinen. 

Agoria lanceerde reeds een studie om het potentieel van digitaal te beoordelen en om aanbevelingen en best practices te identificeren met het doel de koolstofvoetafdruk met behulp van ICT te beperken. 

Het is ook essentieel om de ondersteuningsprogramma’s voor de invoering van AI te versterken. Initiatieven uit de programma’s ‘AI Vlaanderen’ en ‘Digitalwallonia4.ai’ zijn uitstekende instrumenten om ondernemingen te helpen de kansen van AI te verkennen. 

  • Focus op digitale overheidsdiensten.  

In herstelplannen worden aanzienlijke budgetten voor e-gov uitgetrokken. Dat moet het chronische gebrek aan investeringen op dit gebied aanpakken. Daar is haast bij. Bestekken moeten opgemaakt worden en middelen dienen efficiënt te worden geïnvesteerd. Privébedrijven zijn hier geschikte partners om innovatieve en doeltreffende oplossingen aan te reiken. 

 

Het is één voor twaalf. We hebben de middelen en de ambitie. Nu moet het gebeuren. 

Het oorspronkelijke ledenstandpunt van Agoria vind je in het artikel van Floriane de Kerchhove

 

Maak een account aan

Volg ons