U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

"Verder werken aan de Europeanisering van Limburg"

14 juli 2021 - door Jan Noelmans

Na anderhalf jaar samenwerking met VLEVA is het Europees bewustzijn van de Limburgse stakeholders duidelijk toegenomen. Dat blijkt een bevraging van de voorbije maanden. Nu de nieuwe EU-programma’s van de periode 2021-2027 volop op kruissnelheid raken, schakelen we nog een versnelling hoger om de Europese middelen in te zetten als hefboom voor de verdere socio-economische ontwikkeling van onze provincie.

"Verder werken aan de Europeanisering van Limburg"

Eind 2019 zijn we gestart met de samenwerking met het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA). Daarmee is Limburg de eerste Vlaamse provincie die haar Europese ambities via een dergelijk partnerschap gestalte geeft. Met deze samenwerking beogen we Limburgse stakeholders zo goed als mogelijk te informeren over Europees beleid en subsidiemogelijkheden. Ook willen we zo Limburgse stakeholders een plaats geven op Europese podia en in Europese netwerken.

Europees spelen

Na anderhalf jaar is de samenwerking geëvalueerd. Wat daarbij in het oog springt is de globale tevredenheid over de VLEVA-Limburg werking die een quotering kreeg van 81%. Daarnaast valt op dat reeds 56% van de bevraagde stakeholders al specifieke vragen aan de Limburgse VLEVA-antenne heeft gesteld. 89% kon aan de slag met de informatie van de Limburgse Vleva-liaison. Daarnaast meldt 82% dat info over ongekende specifieke opportuniteiten zijn verkregen.

De Limburgse stakeholders weten na anderhalf jaar partnerschap met VLEVA ook beter waar ze terecht kunnen met Europese vragen (8/10), hetgeen een fikse stijging is. Ook achten ze zich beter geïnformeerd en hebben ze meer informatie ter beschikking over het vinden van geschikte Europese partners. De kennis over Europese programma’s en financieringsinstrumenten is sinds de opstart van het project ook globaal genomen gestegen.

SALKturbo

Na anderhalf jaar samenwerking met VLEVA is de Europeanisering van Limburg en haar stakeholders duidelijk toegenomen. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat ondertussen heel wat meer stakeholders gebruik maken van de dienstverlening dan bij de start van de samenwerking. De verscheidenheid bij de gebruikers is groot. Het gaat o.a. om sectororganisaties, lokale besturen, culturele spelers, kennisinstellingen, onderzoekscentra, natuurorganisaties, provinciale organisaties en bedrijven.

Voor de realisatie van SALKturbo wordt de dienstverlening nog verder versterkt. Bij de uitrol van dit plan wordt immers maximaal aansluiting gezocht bij de Europese beleidsprioriteiten en programma’s. Inmiddels heeft de Task Force 18 projectaanmeldingen weerhouden als SALKturboproject. Met deze aanmeldingen gaan we nu aan de slag in het Europese subsidielandschap.

Willen we Limburg laten aansluiten bij de sterkste Europese regio’s, dan moeten we er alles aan doen onze blik verder te richten dan enkel onze provincie. De provincie Limburg is hierin alvast uw partner.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons