U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Reynders publiceert eerste Rule of Law verslag

01 oktober 2020 - door Simon De Coster

Belgisch Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders publiceerde zijn eerste jaarlijks Rule of Law verslag

  • Stand van zaken over de rechtstaat in de lidstaten
  • België overwegend positief beoordeeld
  • Nood aan extra digitalisering en mankracht binnen justitie
Reynders publiceert eerste Rule of Law verslag

Het verslag

Didier Reynders publiceerde deze week het allereerste Rule of Law verslag. Dit verslaagt beoordeelt de rechtstaat van de Europese lidstaten, en is vooral preventief bedoeld. Het bevat ook geen uitgesproken aanbevelingen zoals bijvoorbeeld het landverslag in het kader van het Europees Semester. Wel blijft bijvoorbeeld de artikel 7 procedure, waarbij lidstaten gesanctioneerd kunnen worden, in gebruik.

Het verslag kwam tot stand op basis van uiteenlopende bronnen, zoals verslagen van internationale organisaties en Europese instellingen. Ook overheden zelf en actoren uit het middenveld werden gehoord. Het bestaat uit vier categorieën:

  • Juridische onafhankelijkheid
  • Strijd tegen corruptie
  • Mediapluralisme
  • Checks and balances

Vooral landen als Hongarije, Polen en Bulgarije moeten het ontgelden. Zowel qua juridische onafhankelijkheid, corruptie en mediapluralisme moeten daar nog stappen gezet worden.

Over België is de Commissie vrij positief. Zo worden onder meer de inspanningen in fraudebestrijding en media pluralisme geloofd. Ook de bescherming van mensenrechten en het betrekken van stakeholders bij nieuwe wetgeving verdient volgens het verslag een pluim. Wel ziet de Commissie nood aan extra middelen en mankracht bij justitie, en ook qua digitalisering moet er een tandje bijgestoken worden. 

Volgende stap

Een algemene discussie vindt plaats tijdens de Raad Algemene Zaken in oktober. Nadien worden de verslagen gegroepeerd besproken. België komt daarbij als eerste aan bod in november. Een kanttekening hierbij is dat de lidstaten op voorhand al de kans kregen om hun verslagen na te lezen. De inhoud ervan zal dus allerminst als een verrassing komen.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons