U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Promoting judicial cooperation in civil and criminal matters

Deadline

Code

JUST-2021-JCOO

Inleiding

Het Europees Justitieprogramma wil bijdragen tot de verdere ontwikkeling van een Europese rechtsruimte gebaseerd op de rechtsstaat, wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen in de rule of law.

Doelstellingen

Deze oproep steunt nationale en transnationale projecten die de justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken bevorderen. De oproep bestaat uit vier belangrijke thema's.

 1. Juridische samenwerking in burgerlijke zaken. Daarbij is extra aandacht voor verbetering van (grensoverschrijdende) procedures en de situatie van kinderen die betrokken zijn in rechtszaken.
 2. Juridische samenwerking in strafzaken. 
 3. Ondersteuning van lidstaten bij het opzetten en versterken van nationale netwerken die actief zijn op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken
 4. Ondersteuning van de lidstaten bij hun aansluiting op het ECRIS-TCN-systeem (European Criminal Record Information System - Third Country Nationals)

De call steunt volgende soorten activiteiten

 • Samenwerking faciliteren tussen overheden, agentschappen en professionals
 • Mutual learning en best practices
 • Analytische activiteiten zoals dataverzameling, surveys, onderzoek, etc.
 • Uitwisseling van informatie en ontwikkeling van tools
 • Capaciteitsuitbouw voor professionals
 • Bewustmakingsactiviteiten
 • OpleidingenJ

Budget

Voor deze oproep is een budget van €6 650 000 voorzien. De Europese subsidie van een project moet minstens €75 000 bedragen.

Info & contact

Alle nodige informatie vindt u terug in de oproepfiche. Een project indienen kan via het portaal van de Europese Commissie.

Indien u vragen heeft contacteert u rechtstreeks de Europese Commissie via EC-JUSTICECALLS@ec.europa.eu

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Justitieprogramma

Doelstellingen

De algemene doelstelling van dit programma is om bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van een Europese rechtsruimte gebaseerd op de rechtsstaat, wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen. Het programma wil

 • Juridische samenwerking in burgerlijke- en strafzaken faciliteren en de rule of law promoten
 • Juridische training ondersteunen
 • Toegang tot justitie voor iedereen faciliteren

Het volledige werkprogramma 2021-2022 kan u hier nalezen

Welke soort acties:

Het Justitieprogramma zal volgende acties steunen:

 • Bewustmaking en informatieverspreiding om de kennis van het beleid en recht van de Unie te verbeteren
 • Wederzijdse leerprocessen door uitwisseling van goede praktijken om de kennis en het wederzijds begrip van het civiele en strafrecht en de rechtsstelsels van de lidstaten te versterken.
 • Analyse en monitoring ter verbetering van de kennis van en het inzicht in potentiële belemmeringen die de goede werking van een Europese rechtsruimte kunnen schaden.
 • Opleidingen ter verbetering van de kennis van de justitiële instrumenten, het beleid en het recht van de Unie en haar betreffende jurisprudentie.
 • Ontwikkeling en onderhoud van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ter verbetering van de efficiëntie van de justitiële systemen en hun samenwerking.
 • Ontwikkeling van de capaciteit van belangrijke Europese netwerken en Europese justitiële netwerken, inclusief krachtens het Unierecht opgerichte netwerken.
 • Bevordering van de kennis van het programma en van de verspreiding en overdraagbaarheid van de resultaten ervan en bevordering van de bewustmaking van burgers, onder meer door het opzetten en ondersteunen van programmabureaus/een netwerk van nationale contactpunten.

Budget

Budget 2021-2027: 305 miljoen euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Citizens, Equality, Rights and Values Programma (CERV)
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap

Info & contact

Contact Europese Commissie
E. EC-JUSTICECALLS@ec.europa.eu

Lees meer
Volg ons