U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > jouw stem in europa > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: nieuwe regels om methaanlekkage energiesector voorkomen - vervolg

07 februari 2021 - door Ina De Vlieger

Gezien de impact van methaanemissies op het klimaat, werkt de Commissie aan een EU-strategie om methaanlekken in de energiesector te voorkomen. 

Na haar consultatie over de roadmap voor deze strategie eind 2020, lanceert de Commissie nu een uitgebreide raadpleging over nieuwe regels om methaanlekken in de energiesector te voorkomen.

Deelnemen aan deze consultatie kan tot 1 mei 2021.

Jouw stem in Europa: nieuwe regels om methaanlekkage energiesector voorkomen - vervolg

Het voorstel van de Commissie zal bindende regels omvatten voor monitoring, rapportage, verificatie, opsporing en herstel van lekken in de energiesector. Het voorstel is een van de maatregelen die in het kader van de EU-methaanstrategie moeten worden genomen en vormt een onderdeel van het 'geschikt voor 55' pakket, een reeks wetgevingsinitiatieven om rekening te houden met het plan om de 2030-klimaatdoelstelling van de EU te verhogen tot ten minste 55% reductie. 

Volgende stappen

  • Deadline deelname aan uitgebreide consultatie 1 mei.
  • De Commissie publiceert haar voorstel voor verordening om methaanlekken in de energiesector te voorkomen in 2e kwartaal 2021.

Maak een account aan

Volg ons