U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > water > eu nieuws >

Milieucommissie keurt haar ontwerprapport over de drinkwaterrichtlijn goed

12 september 2018 - door Melanie De Caluwé

De Milieucommissie van het Europees Parlement (ENVI) heeft haar ontwerprapport goedgekeurd over het voorstel van de Europese Commissie dat de EU-voorschriften herziet voor de kwaliteit van drinkwater.

Rapporteur Michel Dantin (Frankrijk, EPP) stelde op 28 mei zijn rapport over de drinkwaterrichtlijn voor. VLEVA vatte dit voor u reeds hier samen

Tijdens de vergadering van 10 september hebben de Europarlementsleden van de Milieucommissie gestemd over het ontwerprapport, samen met 760 amendementen van de ENVI-commissie en 45 compromisamendementen. Het commissierapport werd goedgekeurd met 30 stemmen voor, 13 tegen en 19 onthoudingen.

Milieucommissie keurt haar ontwerprapport over de drinkwaterrichtlijn goed

Volgende stappen

De tekst van het ontwerprapport, zoals aangenomen door de Milieucommissie, zal naar verwachting in de komende weken beschikbaar worden gesteld.

Van de Europarlementsleden wordt verwacht dat zij het mandaat goedkeuren om interinstitutionele onderhandelingen met de Raad te beginnen tijdens de plenaire week van 22-25 oktober.

Tegelijkertijd zal de Milieugroep van de Raad de komende weken het voorstel verder bespreken, met het oog op de voorbereiding van het interne standpunt van de Raad. 

Zodra het Europees Parlement en de Raad hun standpunt over het voorstel hebben voltooid, kunnen informele onderhandelingen (trialogen) tussen de twee instellingen beginnen met het oog op het bereiken van een akkoord in eerste lezing. Elk resulterend compromis zou moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement in de plenaire vergadering en vervolgens door de Raad.

Meer lezen 

Kom hier meer te weten over het ontwerprapport.

Lees hier meer over het voorstel van de Europese Commissie.

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons