U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > transport > eu nieuws >

Lidstaten willen meer betrokken worden bij implementatie Horizon Europe

12 juli 2018 - door Simon De Wachter

Tijdens de informele meeting van de Raad Concurrentievermogen op 17 juli in Wenen hebben de Europese ministers voor onderzoek het startschot gegeven voor substantieve onderhandelingen over Horizon Europe.

Tijdens deze meeting werden de voorstellen van de Europese Commissie over Horizon Europe voor het eerst besproken door de ministers van de Europese lidstaten en Europees Commissaris voor Onderzoek en Innovatie Carlos Moedas. De lidstaten deelden de mening dat ze meer betrokken moeten worden bij de planning van de implementatie van Horizon Europe, aangezien dit programma de nationale onderzoekslandschappen significant beïnvloedt. 

Lidstaten willen meer betrokken worden bij implementatie Horizon Europe

Commentaar op voorstellen Horizon Europe

De ministers kregen de mogelijkheid om hun standpunten te uiten over de structuur van Horizon Europe, die bestaat uit drie pijlers: Open Science, Global Challenges en Open Innovation. De ministers verwelkomden de Commissievoorstellen, maar waren ook kritisch over bepaalde elementen.

Wat betreft de eerste pijler, waren de ministers duidelijk positief over de voortzetting van de Europese Onderzoeksraad en de Marie Sklodowska-Curie acties, die intersectorale mobiliteit van onderzoekers bevorderen. Toch werden vragen gesteld over een groter budget voor deze acties en over het aandeel van deze onderzoeksfinanciering voor industriegerelateerde technologieën.

Met betrekking tot de tweede pijler, waren de meeste ministers zeker te vinden voor het idee van missies om concrete resultaten te behalen die waarneembaar zijn voor de bevolking. Niettemin bestaat er nog veel onduidelijkheid rond de selectie en implementatie van deze missies. 

Meer bepaald bij de procedure van strategische planning plaatsen de lidstaten nog veel vraagtekens. Via deze procedure zouden de lidstaten, het Europees Parlement, burgers en stakeholders betrokken worden bij de uitwerking van het programma. Daarnaast waren er ook vragen over het aantal clusters binnen deze pijler. Momenteel zijn dit er vijf: gezondheid, inclusieve & veilige samenleving, digitalisatie & industrie, energie & mobiliteit en voeding en natuurlijke hulpbronnen.

Ten slotte steunden de ministers de totstandkoming van de Europese Innovatieraad, het meest vernieuwende aspect van de derde pijler. Het idee hierachter is om baanbrekende en transformatieve innovaties te ondersteunen. Toch is het nog te onduidelijk hoe deze er in concrete termen uit zal zien. 

Ook andere kwesties kwamen op tafel, waaronder:

  • de totstandkoming van een open, op excellentie gebaseerde en inclusieve Europese Onderzoeksruimte
  • synergieën met andere Europese beleids- en financieringsprogramma’s zoals InvestEU en het cohesiebeleid
  • geografische onevenwicht van het principe van “sharing excellence”
  • genderevenwicht
  • de positie van humane en sociale wetenschappen 

Wat nu? 

Het Oostenrijks voorzitterschap hoopt om in de Raad tot een gedeeltelijke algemene oriëntatie te komen over de regelgeving rond Horizon Europe tijdens zijn mandaat. 

In het Europees Parlement is de procedure om tot een standpunt te komen opgestart. Tijdens de vergadering van de commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE commissie) op 9-10 juli vond een eerste gedachtewisseling over de Commissievoorstellen plaats. De rapporteurs hebben hun ontwerpverslagen reeds gepubliceerd.

Meer lezen?

Persbericht Raad 

Artikel Science Business

Maak een account aan

DOSSIER

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

De Raad en het Europees Parlement hebben een definitief akkoord bereikt over Horizon Europe.

Lees meer
Volg ons