U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > jouw stem in europa > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: betere regelgeving

08 oktober 2018 - door Nand De Klerck

Via deze raadpleging wil de Commissie erachter komen hoe goed de diverse tools voor betere regelgeving in de praktijk functioneren en in hoeverre deze bijdragen tot de verwezenlijking van het doel, d.w.z. betere regelgeving. Met tools bedoelen we onder meer evaluaties van bestaande beleidsmaatregelen en -programma’s, effectbeoordelingen en raadplegingen van belanghebbenden.

Het accent hierbij ligt op de wijzigingen en/of updates die met het pakket betere regelgeving van mei 2015 zijn doorgevoerd: evaluatie, effectbeoordeling, raadpleging van belanghebbenden, de Raad voor regelgevingstoetsing, het REFIT-platform en het REFIT-programma.

Bij deze raadpleging zoeken we naar de sterke en zwakke punten van het huidige systeem en zaken die voor verbetering vatbaar zijn.

Je kan deze openbare raadpleging invullen tot en met 23 oktober 2018. 

Jouw stem in Europa: betere regelgeving

Doelgroep

Alle burgers, organisaties en overheidsinstanties met belangstelling voor of ervaring met de EU-beleidsvorming worden uitgenodigd om aan deze raadpleging deel te nemen.

Ook zijn we geïnteresseerd in bijdragen van partijen die specifieke ervaring hebben opgedaan met de tools voor betere regelgeving, zoals effectbeoordelingen, raadplegingen en evaluaties.

Aanvullende informatie

In het kader van het Europees Transparantie-initiatief vraagt de Commissie organisaties (waaronder ngo's, brancheorganisaties, ondernemingen enz.) die aan openbare raadplegingen willen deelnemen, de Commissie en het publiek informatie te verstrekken over wie en wat zij vertegenwoordigen, en over hun doelstellingen, financieringsbronnen en structuren, door zich in te schrijven in het transparantieregister en de bijbehorende gedragscode te ondertekenen.

Reageert u namens een geregistreerde organisatie, vermeld dan uw registratienummer in de vragenlijst. Uw reactie wordt dan beschouwd als het standpunt van uw organisatie.

Staat uw organisatie nog niet in het transparantieregister, dan kunt u zich nu registreren. Keer daarna terug naar deze pagina om uw bijdrage als geregistreerde organisatie in te dienen.

Contactgegevens

Heeft u problemen bij het invullen van deze vragenlijst, neem dan contact op met:

sg-br-stock-taking@ec.europa.eu

Maak een account aan

Volg ons