U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > regionaal beleid > calls >

H2020 - Co-creation between public administrations: once-only principle (CO-CREATION-05-2017)

Deadline

Doelstellingen

Types of action: CSA Coordination and support action , IA Innovation actionDeadline Model: single-stage Specific Challenge:Some of the main benefits of co-creation in public services are personalised approaches that appropriately suit the needs of citizens and businesses. A challenge for co-creation in the public sector is organising the collaboration between the different actors, including between public administrations themselves, in order to share information, knowledge and resources. Co-creation across borders contributes to achieving an effective Single Market. Co-creation and collaboration between administrations can improve their efficiency and effectiveness by opening up and sharing knowledge and resources with the aim to unlock productivity improvements and foster the creation of more public value. Public administrations and government agencies can re-use the data already in their possession on citizens and businesses, under the control and consent of citizens and businesses, by sharing it between themselves. This can allow them to provide administrative services in a pro-active manner. Administrative burden of citizens and businesses will be reduced, legal obligations will be fulfilled faster and citizen services will be simpler and less cumbersome. Applied on a wide scale it can lead to a smart, inclusive and effective "Once Only principle"[[The "once-only" principle in the context of public sector can be defined as that citizens and businesses should supply certain standard information only once to a public administration. Public administration offices take action to internally share this data, respecting data protection rules.]] at European level. In order to preserve privacy of citizens and business confidentiality, administrations would open up their information to another administration under the control and the consent of the citizen or business, in line with the EU's Data Protection legislation. Scope:In order to facilitate this personalisation and improve user experience, increasing digitisation of public services and the providing of key data only once with public administrations are important aspects. Its implication is that relevant public authorities need to cooperate not just at national level but also cross-border at EU level and share such data in a secure and user-friendly manner, respecting data protection and privacy and the sensitive nature of some of this data. a) Innovation Actions The countries participating in a proposal – covering the diversity of approaches across the EU - will need to enable the exchange of information or documents of businesses between their public administrations. The users, public administrations in the EU, will engage in the co-creation process, in order to collaboratively elaborate a common architecture. The project will enable the interaction and co-creation based on the existing national systems, and will re-use when relevant existing cross-border services, in particular services operated by the Connecting Europe Facility (CEF) telecom programme. To demonstrate the robustness and the benefit to businesses the project must pilot the system for at least 12 months in real conditions. The free access to the foreground must be guaranteed to enable access by any Member State to the results specifications. The project will also identify the drivers, barriers, potential vulnerabilities and legal issues (such as legal barriers or gaps) for the implementation of the once-only principle for businesses across borders in Europe. The ultimate aim is that businesses should supply information only once to any public administration in Europe. Public administration offices take action to share this data also cross-border, thereby contributing to making the Digital Single Market a reality. The specific administration processes for businesses for piloting purposes will be identified in the proposal, building from a number of use cases. The large scale pilot (IA) shall include a minimum of six relevant national administrations (or legal entities designated to act on their behalf) in at least six different EU Member States or Associated Countries. The Commission expects to finance only one project under this action. b) Coordination and Support Action[[This activity is directly aimed at supporting the development and implementation of evidence base for R&I policies and supporting various groups of stakeholders. It is excluded from the delegation to Research Executive Agency and will be implemented by the Commission services.]] Proposals for a Coordination and Support Action will support networking, discussion, exchange of experience and planning for the implementation of the cross-border application of the once-only principle for citizens, taking into account data protection aspects and the control and consent of citizens. The proposals will need to develop a strategic stakeholder engagement plan and roadmap for future areas of action. The Commission expects to finance only one Coordination and Support Action for a maximum value of EUR 1 million. Expected Impact:Proposals need to demonstrate that they can achieve impact, which could be expressed, inter alia, in terms of time savings, administrative burden and cost reduction for businesses, improved service quality and administrative efficiency. Additional impact may be a step towards the 'whole-of-government' approach where the public sector acts as one entity, especially in its interactions with other actors including citizens and businesses. 

Budget

8.000.000 (indicatief)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

 

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Lees meer
Volg ons