U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad energie: akkoord over herziening Ten-E

15 juni 2021 - door Celeste Wezenbeek
  • De steun voor nieuwe aardgas- en olieprojecten wordt stop gezet en verplichte duurzaamheids­criteria voor alle projecten in te voeren.
  • De Raad besloot bepaalde soorten elektrolytische cellen in het toepassingsgebied van de verordening op te nemen die voor meer duurzaamheid zorgen.
  • Ook blijft er steun gaan naar projecten die regio's verbinden die momenteel nog niet aangesloten zijn op de Europese energie­markten

De Raad kwam eind vorige week tot een akkoord over de herziening van de verordening voor trans-Europese energie­netwerken (TEN‑E). Doel van de TEN‑E-verordening is de grens­overschrijdende energie-infrastructuur van de EU te moderniseren, koolstofvrij te maken en te verbinden, om bij te dragen aan de verwezenlijking van een klimaatneutrale EU in 2050. Ook is het de bedoeling marktintegratie, concurrentie­vermogen en voorzienings­zekerheid te blijven waarborgen.

 

Raad energie: akkoord over herziening Ten-E

Er zullen 11 prioritaire corridors en 3 prioritaire gebieden worden ontwikkeld en verbonden via projecten van gemeenschappelijk belang, die worden gefinancierd door de Connecting Europe Facility voor 2021‑2027. Verder worden de infrastructuurcategorieën die in aanmerking komen voor steun geactualiseerd, waarbij de nadruk op decarbonisatie ligt en offshore-elektriciteits­netwerken, waterstof­infrastructuur en slimme energie­netten als nieuwe aandachts­punten werden toegevoegd.

In haar standpunt besloot de Raad de steun voor nieuwe aardgas- en olieprojecten stop te zetten en verplichte duurzaamheids­criteria voor alle projecten in te voeren. Gedurende een overgangs­periode – die eindigt op 31 december 2029 – kan voor waterstof bestemde infrastructuur die is omgebouwd vanuit aardgas­infrastructuur worden gebruikt voor transport of opslag van een vooraf bepaald mengsel van waterstof met aardgas of biomethaan. Uit geselecteerde projecten zal blijken hoe deze infrastructuur aan het einde van de overgangsperiode niet langer voor aardgas zal worden gebruikt, maar louter voor waterstof. De keuze zal vallen op kandidaat-projecten waarbij de infrastructuur gericht is op enkel waterstof tegen het einde van de overgangsperiode, zonder verlenging voor aardgas. Doel is deze sector geleidelijk aan koolstofvrij te maken en het aandeel van hernieuw­bare gassen in de pijp­leidingen te verhogen. De nadruk ligt in dit standpunt op energie uit hernieuwbare bronnen voor alle infrastructuur, waaronder slimme gasnetten.

De Raad besloot bepaalde soorten elektrolytische cellen in het toepassingsgebied van de verordening op te nemen die voor meer duurzaamheid zorgen. De lidstaten kwamen ook overeen de vergunnings- en goedkeurings­procedures te vereenvoudigen en versnellen. Het standpunt van de Raad zorgt ervoor dat nieuwe projecten in het kader van de herziene verordening blijven voldoen aan de doel­stellingen van markt­integratie, concurrentie­vermogen en voorzienings­zekerheid. Ook blijft er steun gaan naar projecten die regio's verbinden die momenteel nog niet aangesloten zijn op de Europese energie­markten, die bestaande grens­overschrijdende interconnecties versterken en die samenwerking met landen buiten de EU bevorderen.

De tekst van de algemene oriëntatie zal binnenkort beschikbaar zijn.

Bron en meer lezen 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/11/council-agrees-on-new-rules-for-cross-border-energy-infrastructure/

 

Maak een account aan

Volg ons