U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > jouw stem in europa > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: Energiebelastingrichtlijn

23 juli 2020 - door Veronique Vennekens

Om de Europese Green Deal tot stand te brengen, moet het beleid voor een schone energievoorziening in de hele economie, industrie, productie en consumptie, grootschalige infrastructuur, vervoer, voedsel en landbouw, bouw, belastingen en sociale voordelen worden herzien. Goed ontworpen belastingen spelen een directe rol door de juiste prijssignalen te sturen en de juiste prikkels te bieden voor duurzame praktijken van producenten, gebruikers en consumenten. De herziening van de energiebelastingrichtlijn maakt integraal deel uit van de Europese Green Deal en moet gericht zijn op milieukwesties.

Deelnemen aan de openbare consultatie kan tot 14 oktober via de website van de Europese Commissie.

Jouw stem in Europa: Energiebelastingrichtlijn

De energiebelastingrichtlijn uit 2003 stelt de Europese regels vast voor de belasting van energieproducten die worden gebruikt als motorbrandstof of verwarmingsbrandstof en voor elektriciteit. Sinds de goedkeuring in 2003 hebben de energiemarkten en -technologieën in de EU echter aanzienlijke ontwikkelingen doorgemaakt en zijn de internationale verplichtingen van de EU en het EU-regelgevingskader op het gebied van energie en klimaatverandering sindsdien aanzienlijk geëvolueerd. 

De belangrijkste bevindingen van de evaluatie van de Commissie zijn:

  • Het brede scala aan vrijstellingen en verminderingen de facto, bevordert het verbruik van fossiele brandstof
  • De richtlijn bevordert onvoldoende reductie van broeikasgasemissies, energie-efficiëntie of alternatieve brandstoffen (waterstof, synthetische brandstoffen, e-brandstoffen, geavanceerde biobrandstoffen, elektriciteit, enz.)
  • De richtlijn bereikt zijn primaire doelstelling niet meer met betrekking tot de goede werking van de interne markt

Herstructurering van de energiebelasting en verlaging van subsidies voor fossiele brandstoffen draagt ​​bij tot de klimaatneutraliteit en duurzaamheid van de EU-economie.

Bedrijven, burgers en organisaties mogen hun feedback hierover delen met de Europese Commissie. Deelnemen aan de consultatie kan nog tot 14 oktober 2020. De vragenlijst kan je hier raadplegen.

Maak een account aan

Volg ons