U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU-strategie voor hernieuwbare offshore-energie

22 november 2020 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie lanceerde haar strategie voor hernieuwbare offshore-energie op 19 november 2020. 

 • Offshore-windenergiecapaciteit 60 GW tegen 2030 en 300 GW tegen 2050 (nu 12 GW)
 • Aanmoedigen publieke en private investeringen in nieuwe infrastructuur en onderzoek
 • Begeleidend document met als doel de regels voor de elektriciteitsmarkt te verduidelijken

Hernieuwbare offshore-energie omvat de verschillende vormen van energie die de oceanen en zeeën kunnen leveren, onder meer door middel van wind, golven en getijden.

EU-strategie voor hernieuwbare offshore-energie

2030 en 2050 streefcijfers voor hernieuwbare offshore-energie 

 • In haar strategie stelt de Commissie voor om de Europese offshore-windenergiecapaciteit te verhogen van het huidige niveau van 12 GW tot ten minste 60 GW tegen 2030 en tot 300 GW tegen 2050.
 • Daarboven voorziet ze een aanvulling met 40 GW aan energie uit de oceanen en andere opkomende technologieën zoals drijvende windenergie en zonne-energie tegen 2050.

Investeringen

 • De Commissie schat de noodzakelijke investeringen voor aanmoediging voor de effectieve ontwikkeling van hernieuwbare offshore-technologieën op bijna 800 miljard euro tussen nu en 2050.
 • Belangrijk hierbij zijn: de zekerheid voor investeerders vergroten en het pad voor investeringen effenen, knelpunten wegnemen en de beste combinatie van publieke en private financiering vinden.

Naast investeringen nog 3 belangrijke elementen

 • Regionale samenwerking
 • Ondersteuning van continue innovatie
 • Voorspelbaar wettelijk kader en versterking van de toeleveringsketen

Verder benadrukt de Commissie in haar strategie het belang om het beginsel van "circulariteit door ontwerp" systematisch te integreren in onderzoek en innovatie op het gebied van hernieuwbare energie. Het doel is het probleem van de recycling van de wieken van windturbines, die meestal uit composietmaterialen bestaan, op te lossen.

Naast de EU-strategie voor hernieuwbare offshore energie heeft de Commissie ook een document (SWD(2020) 273 final) gepubliceerd dat de strategie begeleidt, met als doel de regels voor de elektriciteitsmarkt te verduidelijken.

Verder stelt de Commissie in 2021 een handleiding voor voor het delen van de kosten en baten van grensoverschrijdende projecten.

Tot slot, de EU hernieuwbare offshore-energie moet meehelpen om de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 te verwezenlijken. De strategie creëert nieuwe kansen voor de industrie, groene banen in Europa. Bovendien moet deze het wereldwijde technologisch en industrieel leiderschap van de EU op het gebied van offshore-energietechnologieën versterken. Ze zal ook zorgen voor de bescherming van ons milieu, de biodiversiteit en de visserij.

Bron en meer lezen

EC-persbericht, 19 november 2020: Boosting Offshore Renewable Energy for a Climate Neutral Europe

EC-mededeling COM(2020) 741 final: Offshore Renewable Energy Strategy

Questions and Answers: The Offshore Renewable Energy Strategy Met daarin:

 • Q4. How does this Strategy help Europe's economic recovery from the Covid-19 crisis?
 • Q5. How much investment is needed, and how will the strategy help?

Factsheet on the Offshore Renewable Energy Strategy


 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons